21 November 2013

Over Christus en ons lijden

Ga naar overzicht

Deel op:

hristus Koning: de oude wereld van macht laten afsterven.

De tyfoon in de Filipijnen is menselijk lijden op enorme schaal – en de laatste in een serie natuurrampen die onze planeet de afgelopen jaren getroffen hebben. Een belangrijke reden daarvoor is de klimaatverandering, en een belangrijke reden daar weer van is menselijke zonde: het uitbuiten en vervuilen van de natuur in plaats van het te gebruiken en verzorgen, zoals God Adam vroeg te doen (Genesis 2:15). En de pijn wordt geleden door mensen ver weg.

We zijn vergeten dat we deel zijn van de natuur, niet haar consumenten. Anders leven, volgens de kennis van de schepping die van God komt, is heersen door de gekruisigde Schepping. Het is de oude wereld van macht door tirannie en uitbuiting laten afsterven.

Zo begrijpen we wat het betekent dat wij gedoopt zijn als priester, profeet en koning. Een goede koning is wijs en dient, in liefde en recht. Soms moeten we lijden voor we dit gaan inzien, en God beginnen te kennen en lief te hebben zoals God kent en liefheeft, en nieuw leven in ons begint.

Christus Koning is het feest van het einde van een gevallen wereld en haar manieren. Komende zondag begint Advent, omdat we verlangen naar de komst van de verrezen Heer in zijn glorie. We verlangen naar de nieuwe hemel en de nieuwe aarde (Openbaring 21:1). En als we het koningschap van Christus beleven, zien we dat zelfs in het allerkleinste de hemel nu begint.


De Engelse dominicaan Dominic White op de Engelse preeksite Torch.op.org