03 November 2013

‘Alle zielige heiligen en alle heilige zielepoten’

Ga naar overzicht

Deel op:

n een van de preken die Meister Eckhart 700 jaar geleden hield, stelde hij God voor als &een heel grote bol, waarvan het middelpunt overal, en de begrenzing nergens is’. Zijn medebroeder Leo de Jong vindt dat beeld troostrijk, juist met Allerheiligen en Allerzielen. Een meditatie.

Leo Raph. A. de Jong o.p.

Wij gebruiken meestal andere beelden voor de Onafbeeldbare – alsof Hij een soort koning is, die hoog boven de wereld troont of zo. Maar omdat het allemaal maar beelden zijn, mogen wij best eens kijken wat het beeld van de bol oproept.

Het centrum van God is dus overal. In jou en in mij, in de natuur en in de muziek, in schilderijen en gedichten, in de Bijbel en in de Koran, in de kerk en in de moskee, in de oceanen en in de bossen. Dus ook in de levenden en in de overledenen. En omdat God geen tijd kent en alles voor hem hier en nu is, leven de overledenen dus verder in Gods middelpunt. Zij zijn en blijven in God, want er valt niets buiten God.

Juist op deze dagen gedenken wij dit feit, dat Gods liefde ons nooit vergeet of laat vallen. Om precies te weten wat dit betekent, zouden wij moeten weten hoe God in elkaar steekt. En dat is een hopeloze onderneming. Dus laten wij het maar houden op dat prachtige beeld: wij leven allemaal, altijd, of wij nog leven of al gestorven zijn, in Gods liefdevolle aandacht, in God.

Voor God maakt de dood niet uit, maar voor ons wel. Dus bidden wij voor de overledenen; wij gedenken hen en steken een kaarsje voor hen aan. En ook die tedere gebaren van vriendschap en liefde vinden dus plaats in die grote Ruimte – in die bol – die God is. Wij bevestigen God als liefdevol en worden er deel van.

Voor Allerzielenzover de overledenen Gods liefdevolle aanwezigheid hebben laten zien in hun dagelijkse leven, noemen wij hen heilig. En daar vallen dus ook mijn vader en moeder onder, ook al worden zij nooit officieel heilig verklaard. Maar dat zal God een zorg zijn!
O, zij hadden zo hun eigenaardigheden, zelfs hun onhebbelijkheden: Het waren heilige zielepoten. Net zoals ook de verklaarde heiligen zo hun hebbelijkheden hebben: het waren zielige heiligen.

Gods liefdevolle aanwezigheid werd en wordt vlees en bloed, in hun leven en in het onze.

 

Dit is de ingekorte versie van de preek van Leo de Jong o.p. in het weekeinde van 2 en 3 november.

Lees ook: Allerzielen: omzien naar de onzen