15 Oktober 2013

Van melaatsen en vertrouwen

Ga naar overzicht

Deel op:

Je hebt vertrouwen en dat is jouw redding.’

Als je ontdekt, dat het bestaan levensvatbaar en zinvol wordt dank zij de zorgvuldige bekommernis en de warme genegenheid van de Levende, dan zul je zelf ook zorgvuldig en met warmte leren omzien naar mensen.

Dat is overigens niet eenvoudig, maar het is te volbrengen als we echt zijn vervuld van vertrouwen op God en mensen. Zo heeft Jezus gesproken: &Je hebt vertrouwen en dat is precies jouw redding’.

*

Slot van de preek van dominicaan Ernst Marijnissen op zondag 13 oktober 2013 in Huissen. Het ging over de lezingen 2 Kon.5,1-19; Lucas 17,11-19, over Naäman die aan huidvraat leed en de tien melaatsen die door Jezus werden genezen. De hele tekst van de preek is hier te lezen.

Wie het leuk vindt te zien hoe dezelfde lezingen verschillende overwegingen oproepen, kan zich te buiten gaan door ook de preek van Leo Oosterveen o.p. in de Stevenskerk in Nijmegen te lezen, en/of die van Arjan Broers, die een overweging hield in de Dominicuskerk in Nijmegen.