24 Oktober 2013

Simonis kritisch over ontslag Huisintveld

Ga naar overzicht

Deel op:

ardinaal Simonis is kritisch over het recente ontslag van dominicaan Harry Huisintveld door zijn opvolger kardinaal Eijk. &Ik zou hem een berisping hebben gegeven en daarmee was de zaak dan afgedaan’.

Klik om de afbeelding te vergroten.

Simonis zegt dat in een vraaggesprek in het komende novembernummer van Martinus Magazine, rooms-katholiek kerkblad voor Utrecht. 'Ik ken die priester wel’, zegt de oud-aartsbisschop van Utrecht. &Hij heeft zich waarschijnlijk mee laten slepen door een liturgische werkgroep. U weet hoe die kunnen zijn. Officieel was het inderdaad geen geldige viering. Maar dat kan een keer gebeuren. Ik zou hem een berisping hebben gegeven en daarmee was de zaak dan afgedaan.’

Verderop in het interview treurt Simonis over de leegloop van de kerken, maar, zo zegt hij, 'misschien onderschat ik de kracht van de Heilige Geest.’ Martinus Magazine, uitgave van de Martinusparochie in Utrecht, verschijnt 29 oktober op papier en online een paar dagen eerder. Dan is het volledige interview met de kardinaal te lezen.

Dominicaan Harry Huisintveld is op 4 oktober ontslagen als priester-assistent in de parochie Vecht en Venen. Hij heeft om persoonlijke redenen besloten niet in beroep te gaan.

Zie verder: Sanctie kardinaal Eijk tegen Harry Huisintveld.