08 Oktober 2013

Sanctie kardinaal Eijk tegen Harry Huisintveld

Ga naar overzicht

Deel op:

ominicaan Harry Huisintveld is door kardinaal Eijk met ingang van 4 oktober ontslagen als priester-assistent in de parochie St. Jan de Doper, in de regio Maarssen. Dit is het gevolg van een viering waarin de liturgische voorschriften werden geschonden.

Harry Huisintveld o.p.

Harry Huisintveld o.p. mag een jaar lang niet voorgaan in de eucharistie in deze parochie. Wel mag hij de andere sacramenten bedienen. Het betreft een zogenaamde uitboetingsstraf.

De maatregel van kardinaal Eijk, aartsbisschop van Utrecht, is het gevolg van de Witte Donderdagviering van dit jaar, waarbij Harry Huisintveld de mis celebreerde zonder de liturgische voorschriften te volgen, waardoor de mis, zo benadrukt de kardinaal, ongeldig is.

De bewuste viering kwam tot stand in een voorbereidingsgroepje vanuit de geloofsgemeenschap. In de dynamiek van de voorbereiding heeft Harry geen acht geslagen op de liturgische vorm, die afweek van wat voorgeschreven is. Hij heeft kardinaal Eijk hierover spijt betuigd en heeft beloofd zich voortaan aan de geldende voorschriften te houden. Het bestuur van de parochie en het bestuur van de dominicanen hebben geprobeerd te bemiddelen.

De kardinaal rekent Harry Huisintveld echter aan dat het een Witte Donderdagviering betreft, dat in de parochie recentelijk eerder problemen waren en dat alle voorgangers in het bisdom bij brief zijn gewaarschuwd dat het schenden van liturgische voorschriften kan leiden tot het opleggen van sancties. De eerdere problemen betroffen het ontslag van pastoraal werker Tejo van der Meulen, een ontslag dat is teruggedraaid.

René Dinklo o.p., overste van de dominicanen in Nederland, betreurt de opstelling van kardinaal Eijk. Hij had gehoopt op een meer broederlijke en evangelische wijze van omgaan met iemand die zich met hart en ziel voor de kerk inzet en vergeving vroeg voor zijn fouten.

&Harry Huisintveld is een zeer gewaardeerd pastor met een warm hart voor de medemens, ook voor mensen die buiten de geloofsgemeenschap staan. Hij is voor deze kwaliteiten koninklijk onderscheiden. Ook is hij geen man die het conflict opzoekt’, aldus de provinciaal overste. Donderdag bespreekt het bestuur van de provincie, het consilie, of er beroep wordt aangetekend tegen het besluit van de kardinaal.

Lees hier het decreet en hier een toelichting op het besluit van kardinaal Eijk. In beide publicaties staat de naam van Harry Huisintveld verkeerd geschreven. Ook staat er onderaan het decreet dat het op 4 november 2013 is overhandigd, dat moet 4 oktober 2013 zijn (4 november 2013 ligt in de toekomst).

In deze teksten staat overigens dat de kwestie aanhangig is gemaakt door pastoor Griffioen van de parochie. Er staat niet bij dat hij dat op uitdrukkelijk verzoek van derden is gedaan. Het bestuur van de parochie licht dat hier toe.

Lees hier de brief van de parochiegemeenschap.

AANVULLING: Lees hier het liturgieboekje van de gewraakte viering.