29 Oktober 2013

Open brief aan parochianen Harry Huisintveld

Ga naar overzicht

Deel op:

et ontslag van dominicaan Harry Huisintveld als priester-assistent is &een onevenredig zware sanctie’ voor een Mis die niet &ongeldig’ was. Dat schrijft het bestuur van de Nederlandse dominicanen in een open brief aan de parochianen van Vecht en Venen.

Harry Huisintveld o.p.

De brief aan het bestuur en de parochianen van de St Jan de Doper-parochie in Vecht en Venen is op 28 oktober verstuurd. Aanleiding is het decreet dat kardinaal Eijk als aartsbisschop van Utrecht uitvaardigde tegen pater Harry Huisintveld o.p.
Op grond van dit decreet is hij ontslagen als priester-assistent en mag hij gedurende één jaar niet de Eucharistie vieren in deze parochie.

Het decreet heeft emoties als onbegrip, verontwaardiging en boosheid opgeroepen, zowel in de parochie als bij de Nederlandse dominicanen, als breder in de kerk. Zo stuurden de deelnemers van het Mariënburgcongres afgelopen zaterdag een brief aan mgr. Eijk.

De kardinaal vaardigde het decreet uit vanwege een 'ongeldige’ mis die Harry Huisintveld zou hebben gecelebreerd op Witte Donderdag 2013 in Abcoude. Volgens de brief, namens het bestuur ondertekend door provinciaal René Dinklo o.p., &is het duidelijk dat de aanduiding “geldig” of “ongeldig” betwistbare categorieën zijn. Harry Huisintveld heeft in alle oprechtheid in een voorbereidingstraject tezamen met enkele parochianen gezocht naar een vorm van vieren om de kerkgangers op Witte Donderdag het paasmysterie beter te leren begrijpen en te laten beleven. In de vorm die gekozen is, zijn bepaalde liturgische voorschriften niet in acht genomen. In tegenstelling tot wat het bisdom beweert, zijn wij van mening dat tijdens de dienst van de tafel wel de instellingswoorden zijn uitgesproken en consecratie heeft plaatsgevonden. Leidraad voor de viering was immers het veertiende hoofdstuk van het Heilig Evangelie van Jezus Christus volgens Marcus.’

Harry Huisintveld heeft in contacten met het aartsbisdom betreurd dat hij gekozen had voor een niet-toegestane vorm van vieren. Hij heeft ook beloofd zich voortaan te willen houden aan de liturgische voorschriften. Het bestuur van de dominicanen betreurt het dat de aartsbisschop gekozen heeft voor een &onevenredig zware sanctie’. Met een mildere sanctie had hij &bruggen kunnen bouwen’, aldus de brief. De &onrust en verwarring, vooral binnen uw parochiegemeenschap’ is een gevolg van de &stijl van herderschap’ van mgr. Eijk.

De brief besluit met te stellen dat ondanks deze en andere moeilijkheden het christelijk geloof vooral een geloof van de hoop is. Die hoop wordt momenteel verwoord door paus Franciscus, die benadrukt dat de kerk &niet de hiërarchie of het leergezag is, maar de totaliteit van het Volk Gods: herders en volk. De dominicanen voegen aan de brief een reflectie toe aan over &onze gelovige en theologische visie op kerk, eucharistie en het bisschopsambt’.

Lees hier de open brief parochie St Jan de Doper
Lees hier de Bijlage bij open brief parochie St Jan de Doper