12 September 2013

Zorgen dat het ons goed gaat

Ga naar overzicht

Deel op:

div dir="ltr" data-font-name="g_font_p0_2" data-canvas-width="134.17600399875639">

Waarheid staat altijd in dienst van het concreet te verkondigen heil, hetgeen genezing impliceert.
Het gaat er niet om er allerlei waarheden bij mensen in te stampen, maar om in gesprek te komen met mensen, uitgaande van hun situatie, meevoelend laten zien dat Gods Rijk al aanwezig is; dat we geroepen worden om Gods goedheid voelbaar te maken.

Waarheid staat altijd in dienst van het concreet te verkondigen heil, hetgeen genezing impliceert. Er wordt dan ook nog wel eens gesproken over de waarheid als 'werk van barmhartigheid’. De waarheid moet altijd gericht staan op het heil, het welzijn van de ander.
Het verkondigen van de waarheid betekent ook altijd: luisteren naar de noden van de ander; elkaar niet veroordelen; het goede in de ander weten te waarderen; goede argumenten gebruiken.
Jullie zijn het licht van de wereld, zei Jezus aan zijn eerste leerlingen, aan Dominicus en aan ons. Aan jullie de taak er zorg voor te dragen, dat mensen niet in duisternis verkeren, in wanhoop, in verdriet, in armoede, perspectiefloos. Jullie zijn geroepen, worden uitgedaagd om anderen nabij te zijn; er zorg voor te dragen, dat ze niet in somberheid terecht komen, omdat er geen perspectief meer daagt.

Zo worden we op elkaars weg geplaatst. Wij hebben met elkaar te maken. Dat is onze taak: er zorg voor dragen, dat het mensen goed gaat; dat zij mogen genieten.

Uit de overweging van voormalig provinciaal overste Ben Vocking o.p. tijdens de viering van de jubilea van Jozef de Vlaam o.p. (60 jaar priester) en Leo de Jong o.p.  (60 jaar geprofest).