25 September 2013

Professiefeest DLN in Zwolle

Ga naar overzicht

Deel op:

p zondagmiddag 27 oktober trad Yvonne Riemeijer door het afleggen van haar professie officieel toe tot de Dominicaanse Lekengemeenschap Nederland (DLN). In dezelfde viering, in de kerk van het Dominicanenklooster Zwolle, bekrachtigde Roy Clermons zijn professie.

Yvonne Riemeijer

Yvonne Riemeijer (45) woont in Kampen en werkt als projectleider / kwaliteitsfunctionaris in een zorg- en welzijnsorganisatie in Almere. Haar eerste kennismaking met de dominicanen was vijf jaar geleden, toen Yvonne met haar man en dochter van Barneveld naar Kampen verhuisde en een nieuw kerkelijk onderdak zocht. &Komend vanuit een PKN-gemeente waren de eerste vieringen in de Dominicanenkerk in Zwolle overweldigend. Ik werd geraakt door de combinatie van de prachtige kerk met dito rituelen en verkondiging. Om het cliché maar te gebruiken: het voelde als thuiskomen in deze open en warme gemeenschap’, zo vertelt ze.

De afgelopen jaren is Yvonne actief geworden in de gemeenschap ('rectoraat’) rond de Zwolse kloosterkerk en heeft zij zich verder verdiept in de dominicaanse spiritualiteit. &Ik heb ontdekt dat ik met die spiritualiteit mijn eigen verlangen naar verdieping en geloofsbeleving kan voeden. Dit wil ik ook graag samen met de leden van de DLN doen. Een gemeenschap van gelijkgestemden, met wie ik mijn verlangen naar verdieping kan delen en waarin ik verder kan groeien.’

Roy Clermons

Roy Clermons (39) bekrachtigde op 27 oktober de professie die hij drie jaar geleden voor het eerst aflegde. Roy woont in Eindhoven en is geestelijk verzorger in psychiatrisch centrum Grote Beek in dezelfde plaats. Hij is getrouwd en is op 8 augustus jl. (Dominicusdag) vader geworden van een zoon.

De Dominicaanse Lekengemeenschap Nederland (DLN) ging in 1999 van start met 19 leden. Inmiddels is dit aantal gegroeid tot 55. Deze maand beginnen zeven belangstellenden aan de initiële vorming voor nieuwe leden en volgt één aspirant een extra toeleidingsjaar.