24 September 2013

Paus Franciscus blijft kerk en wereld verbazen

Ga naar overzicht

Deel op:

orige week verscheen een lang interview in tal van tijdschriften van de jezuïeten, waaronder het Vlaams-Nederlandse &Streven’. Paus Franciscus blijft de wereld verbazen, met name door zijn positieve toewending naar de wereld. En dat is meer dan de toon die de muziek maakt.

door Arjan Broers

De eerste jezuïetenpaus, die de naam koos van de stichter van de franciscanen, meldt in het interview (hieronder te lezen) dat hij ooit overwoog dominicaan te worden. In ieder geval is hij uiteindelijk dominicaans ingekleed, zou je kunnen zeggen, aangezien de pausen sinds Pius V in het dominicaans wit gekleed gaan.

Interessanter is de principieel andere toon die paus Franciscus kiest, in zijn woorden en gebaren. Deze paus begint, anders dan zijn laatste voorgangers, niet bij wantrouwen jegens de wereld en de moderne cultuur, maar bij vertrouwen. &De paus staat hierin in de langere traditie van “cultuurtheologen” als Tillich, Moltmann, Schillebeeckx en Borgman’, schrijft theoloog Frank Bosman vandaag in dagblad Trouw.

Laatstgenoemden komen uit de dominicaanse traditie, die een principiële openheid kent voor deze wereld als Gods wereld, zoals ik beargumenteerde in mijn Leven met Dominicus, dat deze zomer verscheen.

Nu wordt wel geargumenteerd dat de paus alleen een andere toon aanslaat, en niets verandert aan de leer van de rk-kerk. Het is maar de vraag of dat zo is. Een paus die zo fundamenteel respect heeft voor het persoonlijk geweten – &Wie ben ik om te oordelen’, zei hij bijvoorbeeld over homoseksuelen – brengt de leer aan het schuiven.

En zelfs als hij niets verandert aan de leer van de rk-kerk op de bekende heikele kwesties – abortus, euthanasie, echtscheiding, voorbehoedmiddelen, homoseksualiteit, vrouwen en gehuwden in het ambt – dan opent Franciscus met zijn andere toon voortdurend het gesprek over deze onderwerpen, in plaats van het gesprek af te kappen. Hij weet steeds de aandacht te vestigen op de liefde, waar de regels uit voortkomen of zouden moeten voortkomen.

Magister van de Orde Bruno Cadoré bezocht de paus voor het eerst op 8 september. Ze spraken over hun gezamenlijke belangen. De paus zegde toe mee te werken aan het achtste eeuwfeest van de Orde, in 2016. Klik op de afbeelding om het Engelstalige nieuwsbericht te lezen.

Wat vindt u, lezer(es) van deze website? Wat doet het verrassende optreden van deze paus u? Reageer onderaan dit bericht!

Klik hier om het geruchtmakende interview te lezen (pdf): Interview_paus_Franciscus

Lekendominicaan Jan van Hooydonk schreef een commentaar op deze paus in Volzin: &Paus gaat in Assisi zijn kerk ontkleden’.