02 September 2013

Over zending en Dominicus

Ga naar overzicht

Deel op:

reken vandaag is duidelijk maken dat mensen niet tot zichzelf veroordeeld zijn.

Preken en verkondigen, wat betekenen ze voor ons vandaag?

Preken en verkondigen is reiken naar waarheid, en nooit de waarheid in pacht hebben. Het rijk van God hebben we niet gemaakt, maar is ons geschonken en beloofd en gaat ons begrip te boven. Als dat besef verloren gaat, wordt de waarheid een meetlat waarmee je anderen te lijf gaat. Ook dominicanen hebben zich daaraan schuldig gemaakt tot schade en schande voor zichzelf en vele anderen.

Preken en verkondigen betekent ook: geloofwaardig doen wat je preekt, zonder pretenties Gods goedheid voelbaar maken, zodat er nieuw leven mogelijk is voor ieder afzonderlijk en in het leven met elkaar.

Preken en verkondigen betekent vandaag vooral: proberen duidelijk maken dat mensen niet tot zichzelf veroordeeld zijn, dat ze niet samenvallen met het succes of het mislukken van hun onderneming, ja dat goed leven iets anders is dan de kracht die je uit jezelf weet op te pompen, iets anders dan de ander te overtroeven. Gods heil, dat als een verlangen al in ons hart huist, verlost ons uit onze cocon. Dit verlangen sluimert misschien nog, maar de prediking, onze prediking kan het wakker maken. Zodat er een leven ontstaat dat 'meer is dan ikzelf’, een nieuw leven met God, een nieuw leven met en voor elkaar. De oogst is groot…

Slot van de preek van Leo Oosterveen o.p. in het Oecumenisch City Pastoraat in Nijmegen. Klik hier voor de volledige tekst.