30 September 2013

Nee, o.p. betekent geen oud-priester

Ga naar overzicht

Deel op:

et was even schrikken voor familieleden en vrienden van Theo Koster, studentenpastor te Nijmegen en dominicaan. In Nestor, het blad van de katholieke (!) ouderenbond Unie KBO, laat hij zich kennen als homoseksueel. Dat is niets nieuws, wel dat hij werd voorgesteld als &Theo Koster, oud-priester’…

Nestor met Theo Koster

o.p. achter iemands naam, we zeggen het er maar even bij, staat voor ordo predicatorum: orde van de predikers, beter bekend als de dominicanen. Dat te lezen als &oud-priester’ verandert de boodschap van Theo ingrijpend. Zijn verhaal is immers dat hij zich wil laten kennen als gelovige, religieus, priester én homoseksueel. Daarmee probeert hij zijn kerk te helpen: door voluit te zijn wie hij is. Die boodschap wordt omgedraaid als er bij staat dat hij oud-priester is…

De redactie van het doorgaans zeer goed en zorgvuldig gemaakte tijdschrift van de Unie KBO (oplage rond de 230.000!) heeft excuses aangeboden. Gezocht wordt naar een manier om in het volgend nummer van het tijdschrift de fout te herstellen.

En Theo Koster zelf stelt zijn familieleden, vrienden en medebroeders en -zusters gerust: hij is nog steeds priester en dominicaan, en ook homoseksueel. &Als je het goed bekijkt is het kostelijk en hilarisch, wat men van o.p. kan maken’, schrijft hij.

In november verschijnt een boek over roze ouderen, waar Theo een bijdrage aan leverde.