24 September 2013

Mogelijk Engels dominicaans huis in Nederland

Ga naar overzicht

Deel op:

e Nederlandse provincie van de dominicanen heeft de Engelse provincie formeel uitgenodigd om een huis in Nederland op te richten. In april 2014 neemt het kapittel van de Engelse dominicanen daar een besluit over. Dat meldt de Nederlandse provinciaal René Dinklo o.p.

René Dinklo o.p.

Een jaar geleden stelden de Nederlandse en de Engelse provincie in Londen een memorandum op, samen met het generalaat van de dominicanen. In dat memorandum staat dat de Engelse dominicanen tijdens het tussentijds kapittel in april 2014 een principebesluit zal nemen om in Nederland een internationaal huis op te richten.

De samenwerking met de Engelse dominicanen krijgt al meer vorm door de aanwezigheid van twee jonge Nederlanders in het noviciaat in Cambridge: Richard namens de Engelse en Matthijs namens de Nederlandse provincie. Dit vormt een goede aanleiding voor Nederlandse dominicanen om de Engelse provincie te bezoeken. Omgekeerd zullen Engelse dominicanen Nederland bezoeken, met het oog op hun besluitvorming.

Tijdens de inkleding van de novicen, in Cambridge op 14 september, trokken de Engelse en de Nederlandse provinciaal oversten gezamenlijk op. Hierbij refereerde de Engelse provinciaal John Farrell niet zonder humor aan de geschiedenis van William and Mary: de Nederlandse Willem III die eind 17e eeuw door zijn huwelijk met de Engelse Mary koning van Engeland en Schotland werd. &Farrell sprak de hoop uit dat onze samenwerking constructiever en langduriger zal zijn’, zegt René Dinklo.

De uitnodiging, het noviciaat van Richard en Matthijs en de komst van Amerikaanse dominicanessen naar Nederland, volgend jaar, zijn – afgezien van de groei van de lekendominicanen – voorzichtige tekens van nieuw dominicaans leven in Nederland, de provincie met de hoogste gemiddelde leeftijd van de broeders ter wereld.

Zie ook:
– Nederlandse novicen in Cambridge ingekleed
– Amerikaanse dominicanessen komen naar Sittard