12 September 2013

Kort internationaal

Ga naar overzicht

Deel op:

ustavo Gutierrez bij de paus, zusters in Syrië, terugblik op het generaal kapittel, de bloei van roepingen in de VS: enkele berichten uit het wereldwijde netwerk van dominicaanse zusters, broeders en leken.

Gustavo Gutierrez bij paus Franciscus

Gustavo Gutierrez o.p.

Paus Fran­cis­cus ontvangt dezer dagen de Peru­aan Gus­tavo Gutier­rez, één van de grondleggers van de bevri­jd­ings­the­olo­gie. Dat heeft mgr. Ger­hard Müller, pre­fect van de Con­gre­gatie voor de Geloof­sleer, bek­endge­maakt.

De ontvangst markeert een versoepeling van de houding van het Vaticaan jegens een markante stroming in de theologie. Leonardo Boff, een andere grote voorman van de bevrijdingstheologie, noemde paus Franciscus onlangs &een bevrijdingstheoloog’.

Müller liet vorig jaar al weten dat hij positief stond ten opzichte van Gutierrez. Deze had het vele jaren aan de stok gehad met kardinaal Ratzinger, Müllers voorganger en de latere paus Benedictus XVI. Overigens is hij nooit kerkelijk veroordeeld.

Gutierrez doceerde aan de katholieke uni­ver­siteit van Peru en aan de Notre Dame Uni­ver­sity in Indi­ana (VS). In 1979 werd hij eredoctor van de Radboud Universiteit Nijmegen, Edward Schillebeeckx o.p. was destijds zijn promotor. In 1993 werd hij door Frankrijk onder­schei­den van­wege zijn inzet voor de menselijke waardigheid en gerechtigheid.

Sinds 2004 maakt Gustavo Gutierrez deel uit van de orde van de domini­ca­nen.

Zie ook:
– Boff: paus Franciscus is bevrijdingstheoloog
Nieuwe man in Vaticaan positief over Gutierrez

 

&We hebben familie in Syrië’

Na de inval in Irak in 2003 hanteerden Amerikaanse dominicanen de slogan &We hebben familie in Irak’. Op de website van de Orde staat nu een verzoek van zr. Ines Al-Jacoub, priorin-generaal van de zusters van de Rozenkrans van Jeruzalem, om te bidden voor hun zusters in Syrië en voor het volk van dat land. Drie van haar zusters waren in Ghassanieh, waar de parochiepriester in juni werd vermoord. De zusters vluchtten daarna naar Jordanië. Momenteel zijn er nog twee zusters in het door oorlog verscheurde land.

Zie ook:
– We have family in Syria
– Gebed voor het volk van Syrië

 

Conclusies van &Trogir’

Achttien dagen vergaderden de afgevaardigden uit de hele wereld in het Kroatische Trogir, tijdens het generaal kapittel. Er werd onder meer gesproken over het jubileum van de Orde in 2016, de prediking, het gemeenschapsleven, de opleidingen, financiën, bestuur en de Constituties.
Magister van de Orde Bruno Cadoré deelt in deze video een aantal conclusies.

&Waarom we geloven in de toekomst’

Een andere bezienswaardige video na het kapittel is deze, waarin een aantal hoofdrolspelers in de Orde van vandaag aangeven waarom ze geloven in de toekomst van de Orde van de dominicanen. De eerste reden is simpel: een op de zes broeders is jong en in opleiding. Een tweede reden (er worden er meer genoemd) is verrassend: er zijn veel broeders met een creatieve of kunstzinnige achtergrond, die de prediking een extra dimensie kunnen geven.

Weer achttien novicen voor provincie St. Jozef

Een van de landen waar de Orde groeit is de Verenigde Staten. Met name de provincie aan de oostkust van het land, St. Jozef genaamd, bloeit. Deze zomer begonnen weer achttien jongemannen aan hun vorming in het noviciaat. Afgelopen jaar luidde de provincie de financiële noodklok: er was te weinig geld om alle kandidaten aan te nemen.