04 September 2013

Groeiende DLN in de leer bij Paulus

Ga naar overzicht

Deel op:

e Dominicaanse Lekengemeenschap Nederland blijft groeien. Van 19 leden bij de start in 1999 naar 56 leden nu. Intussen staan al weer acht aspiranten in de startblokken voor het initiële vormingsjaar. DLN-bestuurslid Tineke Werner spoorde zondag bij de start van het nieuwe jaar de groeiende gemeenschap aan om in de leer te gaan bij Paulus.

Tineke Werner

De feestelijke seizoensopening van de DLN vond dit jaar plaats in de Achterhoek, in Wehl. De apostel Paulus vergelijkt in zijn brief aan de Romeinen (Romeinen 12:4-8) de gemeenschap met een lichaam.

&Een prachtig en veelzeggend beeld’, aldus Tineke Werner tijdens de viering in de protestantse dorpskerk van Wehl. &Een beeld dat immers alles zegt over de diversiteit, over Gods genade die ons allen verschillende gaven heeft toebedeeld.

Tegelijk is het ook een verontrustend beeld. Is het niet zo dat we bepaalde delen van ons lijf hoger achten dan andere delen? Goede hersens, vaardige handen, rappe benen: ze brengen een mens eer en roem. Maar er zijn ook delen die minder meetellen.

In het voetspoor van Jezus keert Paulus onze blik om en plaatst dat wat zwakker en minder eerbaar lijkt in onze ogen juist in het centrum. Een ander perspectief. De gemeenschap als lichaam in Christus: alle leden hebben daarin hun eigen onvervangbare plaats, allen hebben hun eigen onvervangbare bijdrage in het geheel. We kunnen niemand missen en juist diegenen waarvan we denken dat we ze misschien dan wel zouden kunnen missen zijn het meest onmisbaar. Paulus nodigt ons met zijn woorden uit om eens met andere ogen te kijken naar onze gemeenschap. Om eens met andere verwachtingen aan het nieuwe jaar te beginnen…’

Icoon Dominicus

Broeder Henk Jongerius wijdde tijdens deze viering een icoon van Dominicus. De icoon is door de maker,  lekendominicaan Ben Hulshof, aan de DLN geschonken.

Na de viering trok de hele DLN en een aantal van hun partners naar de locatie van de Heeren van de Thee, de gastvrije thee- en koffieschenkerij die wordt uitgebaat door lekendominicaan Theo Menting en zijn partner Gerard van den Broek.

Traditiegetrouw was er op de seizoensopening ruimte voor een ludiek moment. Rondom de zeven bouwstenen voor het nieuwe beleidsplan van de DLN (studie, verkondiging, gemeenschap, compassie, vieren & bidden, waarheid, schouwen) werden bijpassende 'elfjes’ gemaakt die ritmisch met de meegebrachte instrumenten werden gepresenteerd.

DLN

De  winnaar van deze presentaties was de groep Gemeenschap, vanwege de inhoud en de artistieke presentatie. Els van der Ree nam namens de groep de DLN-wisselbeker in ontvangst. De groep van de bouwsteen Studie kreeg een eervolle vermelding omdat zij in het rappen een nieuwe vorm van verkondiging lieten zien.

Het nieuwe DLN-beleidsplan verschijnt begin 2014. Op weg naar het 800-jarig bestaan van de Orde is het jaar 2014 uitgeroepen tot het jaar van de leek. Vanzelfsprekend besteedt de DLN hieraan aandacht. Onder meer is op 3 mei 2014 een studiedag voor alle dominicaanse geledingen voorzien.

Karin Bornhijm