09 September 2013

'DSTS werd zelf een nieuw wij'

Ga naar overzicht

Deel op:

et Dominicaans Studiecentrum voor Theologie en Samenleving (DSTS), geboren in de schoot van de orde van de dominicanen, is zelf een voorbeeld geworden van een nieuw wij: oecumenisch, interreligieus en nieuwsgierig.

Manuela Kalsky (red.), Alsof ik thuis ben. Samenleven in een land vol verschillen. Parthenon. ISBN: 9789079578580

Dat zei provinciaal overste René Dinklo o.p. zaterdag bij de feestelijke viering van het 25-jarig bestaan van het DSTS in de Nieuwe Liefde in Amsterdam. Bij dit feest werd de bundel Alsof ik thuis ben gepresenteerd.

Het DSTS kreeg destijds de opdracht om op een eigentijdse manier over de betekenis van religie in de Nederlandse samenleving na te denken en de resultaten daarvan met een breed publiek te delen. &In die kwart eeuw zijn diverse DSTS-onderzoeksprojecten opgestart en enkele jaren later weer afgesloten. Daarbij werd de methode gebruikt van de circumspectio: het om zich heen kijken te midden van de dagelijkse werkelijkheid van mensen en dat als vertrekpunt te nemen voor de theologische reflectie’, aldus Dinklo.

De provinciaal van de dominicanen signaleerde dat het DSTS transformeerde met de ontwikkelingen in de samenleving. Hij prees de inbreng van leken en de oecumenische instelling van het DSTS, die met de komst van onderzoeker Nora Asrami ook een interreligieuze instelling werd. Daarnaast roemde hij de diversiteit in uitingsvormen: van cahiers en boeken tot de succesvolle website 'nieuwwij.nl’ die zelfstandig zal voortbestaan als het onderzoekscentrum binnenkort weer een nieuwe richting inslaat.

Klik hier voor de recensie van Désanne van Brederode van het boek &Alsof ik thuis ben’.

André Lascaris schreef ook over het DSTS en stelde de medewerkers een vraag.