12 September 2013

Amerikaanse dominicanessen komen naar Sittard

Ga naar overzicht

Deel op:

e waren zomer 2013 in Nederland en studeren al hard op de taal. Zusters Amata, Theresa-Anne en Maris Stella vestigen zich in 2014 in Sittard. Ze zijn lid van de snel groeiende zusters dominicanessen van St. Cecilia, uit Nashville, Tennessee.

Ze hadden meer reserve verwacht, bij hun kennismaking met Nederland. 'Maar we worden allerhartelijkst ontvangen’, zegt zr. Amata, 'zowel door de Nederlandse religieuzen als door de jonge mensen die we ontmoeten’.

De drie Amerikaanse zusters waren deze zomer drie weken in Nederland. Ze deden mee aan een kerkelijk zomerkamp voor kinderen, in Aarle-Rixtel, en ze waren een week in Sittard, in hun toekomstige parochie. Wij spraken elkaar in Thorn, bij de dominicanessen van Bethanië.

Zusters Maris Stella, Theresa-Anne en Amata (v.l.n.r.) komen volgend jaar in Nederland wonen.

De zusters gingen met spijt terug. 'Het is fijn om hier te zijn’, zegt zr. Theresa-Anne. 'En het is ook zo’n lekker weer. Weet je wel hoe heet en droog het nu bij ons in Tennessee is?’

De drie Amerikaanse dominicanessen gaan een verlaten klooster bewonen in Sittard, waar ze retraites zullen geven, vooral voor jonge vrouwen en gezinnen. Ook zullen er acht gastenkamers worden ingericht. Ze zijn gekomen op verzoek van mgr. Everard de Jong, hulpbisschop van Roermond, en kapelaan Van der Wegen uit Sittard.

De zusters dominicanessen van St. Cecilia, beter bekend als de Nashville Dominicans, zijn in 1860 opgericht. Ze combineren een contemplatief leven met werk op het gebied van onderwijs en opvoeding. 'De laatste vijftien jaar is bij ons de lente aangebroken’, zegt zr. Amata. 'We zijn nu met bijna driehonderd zusters, deze zomer begonnen 27 jonge vrouwen aan hun noviciaat.’ Dit jaar openen ze een klooster in Schotland, volgend jaar in Nederland. Ze hebben al kloosters in Italië, Australië en Canada.

De groei komt volgens de zusters door een nieuw bewustzijn onder jonge mensen. 'In onze cultuur is God ver weggedreven’, zegt zr. Maris Stella. 'Maar er is honger naar waarheid, een behoefte om zich te wijden aan iets wat groter is dan ik. Zelf vond ik het leven oppervlakkig: het ging allemaal over mij. In dit leven gaat het allemaal over de Heer. Dat geeft een diepe, echte vreugde, die sterker is dan de successen of mislukkingen van de dag.’

Het woord 'vreugde’ komt steeds terug in de antwoorden van de zusters. Hun ambitie is het om 'vreugdevolle getuigen van de waarheid’ te zijn. 'We hebben ook veel plezier samen’, zegt zr. Theresa-Anne. 'Jonge mensen zien dat. Ze vragen: hoe kan het dat je zo blij bent en ook zo veel bidt? Als er zulke vragen komen, begint het gesprek.’

Anders dan in de VS, waar de congregatie scholen heeft, zullen de zusters hier op kleinere schaal werken. 'In directe ontmoetingen, zoals Dominicus zelf deed’, zeggen ze, 'tijdens retraites en ontvangsten, en bij de voorbereiding van de Eerste Communie’.

Daartoe moeten ze zeker Nederlands leren, iets waar ze hard mee bezig zijn. 'Ik kon in een gesprekje al de kern van mijn roeping uitspreken’, zegt Theresa-Anne met een mengeling van trots en verlegenheid. 'Dat is: ik word al liefgehad door Christus, die liefde wil ik terug geven, door mezelf te geven.’

De weerzin tegen de officiële kerk, die er ook is, herkennen de zusters. 'Maar uiteindelijk gaat de kerk verder, temidden van de chaos. Wij, in de kerk, zijn zondig, maar God is trouw. Als we ons blijven openen voor Zijn wil, als we de sacramenten blijven ontvangen, dan zal Hij leven geven en de kerk transformeren.’

Tekst en beeld: Arjan Broers

Zinnen als deze spreken de zusters gemakkelijk uit. Hun verstaan van hun collectieve spiritualiteit is zelfbewust en krachtig. 'Op deze rots bouw ik mijn kerk, zei Jezus tegen Petrus, and the gates of hell will not prevail’, zegt zr. Maris Stella nadrukkelijk.

Met hun vreugde, hun sterke gemeenschapsleven en traditionele leefwijze komen de zusters volgend jaar naar Nederland. 'Er is een tijd geweest dat Jezus koning was in dit land’, zeggen ze, verwijzend naar de vele wegkruizen die in zuidelijk Nederland staan. 'En we proeven veel hoop bij de mensen.’

*

Zie ook: Nashville Dominican Sisters establish community in Scotland

Zie https://dominicansisterssittard.wordpress.com/