18 September 2013

'Verlangen als antwoord'

Ga naar overzicht

Deel op:

n het boek 'Verlangen als antwoord. Mijn weg met de dominicaanse traditie’, vertelt Holkje van der Veer, dominicanes van Neerbosch en levend met het syndroom van Marfan, over haar roeping.

Holkje van der Veer o.p.

Holkje van der Veer: ‘Ik woonde 25 jaar in de Dominicaanse Gemeenschap Zwolle. In dit boek vertel ik over mijn ontdekkingsreis, over hoe en wanneer ik met de orde en het klooster in Zwolle in aanraking ben gekomen en waarom ik mij er zo thuis voel.’

‘Op een praktische en inzichtelijke manier breng ik onder woorden wat volgens mij Dominicaanse spiritualiteit is en waarom zij nog altijd zeggingskracht heeft voor mensen van vandaag. Wat ik belangrijk vind, is dat de spiritualiteit van Dominicus tegenwoordig nog velen inspireert. Via kleine inkijkjes in mijn eigen, persoonlijk, leven maak ik duidelijk hoe deze spiritualiteit in mijn leven vorm en inhoud krijgt.’

Dit boek is voor mensen die tot nu toe onbekend zijn gebleven met de Dominicaanse spiritualiteit. Het boek staat stil bij grote thema’s als contemplatie, waarheid, leren, gemeenschapsleven, bidden en prediken. Het vertelt over het leven van Dominicus en op welke vragen de eerste dominicanen en dominicanessen een antwoord probeerden te geven. Het boek vertelt ook over de orde, de congregatie en hoe je zuster kunt worden.

Dominicaans leven heeft alles te maken met openheid en het stellen van vragen. Hoe wil ik leven? Wat is waar en echt? Zijn er sporen van God te vinden in ons dagelijks leven? Hoe en met wie voel ik mij verbonden? Hoe kijk ik naar onze samenleving en welke toekomst wil ik een kans geven?

Holkje van der Veer: ‘Ik wil de lezers aanmoedigen om ook zelf tijd te maken voor stilte en bezinning. Daarom vind je aan het einde van elk hoofdstuk een aantal reflectievragen. Het zijn vragen die je uitnodigen om de thema’s uit het betreffende hoofdstuk alleen of samen met anderen te overdenken.’

Holkje van der Veer. Verlangen als antwoord. Mijn weg met de dominicaanse traditie. Ten Have, ISBN 9789025903152. Klik hier voor de uitgeefinformatie.

Zie ook:
Een kind met een ’roeping’
‘Getuigenis van een waarachtig religieus leven’