08 Augustus 2013

Leven met Dominicus: een lezerservaring

Ga naar overzicht

Deel op:

nlangs verscheen 'Leven met Dominicus’. Daarin vertelt Arjan Broers via verhalen, interviews en bespiegelingen over wat het betekent om in het spoor van de stichter van de orde der predikers te gaan. Dominicanes Christini Manders doet dat al een leven lang en las het boek. Een lezerservaring in gespreksvorm.

door Christini Manders o.p.

Aan de keukentafel

'Kijk eens, Cathrien, een aardig boekje voor jou.’

'Wat leuk, een verrassing! Gaat het over Dominicus in de kroeg? Ik zag het op de website en dacht meteen: dat wil ik lezen.’

'Dat overkwam mij ook. Het leest prettig, levendig taalgebruik en overzichtelijke indeling in zeven hoofdstukken.’

'Hoezo zeven?’

&Dat vind ik het verrassende in deze opzet. Het gaat over zeven dominicaanse karakteristieken. Elk hoofdstuk vertelt iets over het leven van Dominicus, gevolgd door een min of meer meditatief stukje als brug naar een interview met een dominicaans familielid. Zo’n karaktertrek krijgt daarmee een gezicht. Het boekje doorlezend van het ene hoofdstuk naar het volgende ervaar ik een grote samenhang.’

'Die interviews, daar ben ik nieuwsgierig naar, die zou ik het eerst willen lezen.’

'Nieuwsgierigheid is ook een van de karaktertrekken, maar beweeglijkheid gaat voorop!’

'Dat klinkt uitdagend. Ik denk nu aan eigenheden waar wij mee grootgebracht zijn: gemeenschapsleven, gebed, verkondiging, studie en vorming: het draagvlak waar de orde op steunt. Hoe verhouden deze zeven zich daartoe?’

'In de inleiding worden deze karaktertrekken beschreven als levenshouding. Zij zeggen iets over de aard van ons dominicaans zijn. Hóe zijn wij een gemeenschap en hoe bidden wij, hoe willen wij verkondigen, hoe blijven we bij de tijd.’

'Ik zie het. Dit boekje gaat dus over onszelf. De titel zegt het eigenlijk al. Kortom 'hoe leef ík met Dominicus’! Jij hebt het boekje gelezen, en als ik jou die vraag stel, waardoor word jij geraakt?’

'Nou, al lezend heb ik mezelf ook die vraag gesteld. Vooral bij de gesprekken met dominicaanse mensen. Je gaat er als het ware naast zitten om te luisteren en mee te denken. Ik werd altijd al geboeid door de manier van bidden van Dominicus en ik ben er wel blij mee dat deze gebedshoudingen hierin zijn opgenomen.
Kijk, hier heb ik een boekje met alle afbeeldingen. Bij de achtste zie je hoe Dominicus zít, een boek voor zich, leest, mediteert, maakt gebaren zoals de beschrijving zegt. Zie je dat de deur naar buiten openstaat! Hij sluit zich niet af, blijft met buiten verbonden. Déze houding laat zien dat we in ons bidden het zicht op de wereld open moeten houden. Als ik gebeden maak voor een viering heb ik dit beeld voor ogen.’

'En deze houdingen worden beschreven … in welk hoofdstuk?’

'Ontvankelijkheid.’

'Ook al zo’n bijzonder woord. In de inhoud zie ik karaktertrekken waar vaak over gesproken wordt, democratie, waarheid, compassie en ja ook mystiek en contemplatie. In kort bestek bij elkaar gebracht, gedragen door mensen van onze tijd. Bedankt hoor, voor dit cadeautje, het gaat makkelijk in mijn tas. We zijn er nog niet over uitgepraat.’

'Ik zou het wel aardig vinden, om hierover te praten met jongere dominicaanse mensen. Hoe leven zíj met Dominicus?’

'Kom, we zouden nog even de stad ingaan. Misschien komen we nog iemand tegen … in de kroeg!’

Als we mijn appartement uitgaan, staan we even stil bij Fra Angelico’s 'Dominicus in meditatie’, naast mijn voordeur.

Klik hier voor meer informatie over dit boek.