07 Augustus 2013

Dat is wijsheid en rijkdom

Ga naar overzicht

Deel op:

eer leven bij de dag.

Ontvang dankbaar en geniet van wat je hier en nu krijgt aangereikt. Dat is wijs! We zien dat bij mensen die aanvaard hebben dat ze nog maar kort zullen leven: zij leven intenser dan ooit: zij genieten omdat het niet vanzelfsprekend is, omdat zij niet leven van wat ze in de hand hebben, maar van de kleine dingen die spreken van aandacht en nabijheid, van kracht van binnen en onderlinge steun door dik en dun.

Dát is rijkdom: als je kunt leven van de verwondering, als je het leven kunt beleven als een geschenk, ondanks alle pijn en moeite, gedeelde smart wordt dan geen halve smart maar ándere smart, smart die niet opsluit maar je opent voor de ander.

Het is of de zon door de wolken breekt: je leeft op deze aarde, maar daarover opent zich een hemel. Dan wordt het aardse leven goed, omdat de hemel mij begroet, zingt een lied.

Om dit besef levend te houden, als een houvast, komen we hier samen; als dit besef in onze cultuur verloren gaat, betekent dat een grote verarming: een dimensie van ons mens-zijn ontbreekt, je leeft in het platte vlak.

Daarom zegt Jezus van de rijke: hij heeft schatten verzameld voor zichzelf, maar hij is arm bij God. De dwaas!

Uit de preek van Jozef Essing op 4 augustus in Zwolle.