06 Augustus 2013

Berichten uit Trogir (3)

Ga naar overzicht

Deel op:

p 8 augustus, de feestdag van Dominicus, wordt het generaal kapittel in het Kroatische Trogir afgesloten. Wijbe Fransen, namens de Nederlandse provincie aanwezig, schreef zondagavond al een bericht over de tweede week van het kapittel. Met vertraging doorgegeven.

Foto’s van het kapittel kunt u hier bekijken.

Standbeeld van Augustin Kazotic in zijn geboorteplaats Trogir.

Dobar jutro: goedemorgen! Zaterdagavond hebben we in Trogir vóór de kerk met een grote mensenmassa het feest gevierd van de zalige Augustin Kazotic. Hij was een dominicaan, hier geboren rond 1250, later bisschop van Zagreb en in Italië, en aldaar begraven. Hij is de trots van Kroatië, dat hoopt op zijn heiligverklaring. De (lange) preek van de kardinaal van Zagreb, vergezeld van twee plaatselijke bisschoppen, hadden we in onze drie talen van de Orde tevoren (Frans, Spaans, Engels) uitgereikt gekregen, zodat je weer een woordje Kroatisch erbij kon leren.

De afgelopen week waren er bijna alleen plenaire bijeenkomsten. Om te discussiëren over de teksten van de acht commissies en er vervolgens over te stemmen. Voor hen die minder op de hoogte zijn: een en ander lijkt op een parlement. De 57 gekozen vertegenwoordigers van alle provincies, genaamd diffinitoren, vormen samen met de magister en de twee ex-magisters de wetgevende vergadering. Zij maken concrete bepalingen, aanbevelingen, etc. voor de komende drie jaar. De gasten, zoals een moniale, broeders coöperatoren en leden van de curie van de magister, etc. kunnen zich mengen in de discussies, maar hebben geen stemrecht.

Er is uitgebreid gesproken over het te vieren 800-jarig jubileum in 2016 en er worden talrijke suggesties gedaan, bedoeld om de geest en de missie van de Orde te vernieuwen. Tijdens de discussies over bestuur in de Orde is gesproken over het opheffen van regionale vicariaten. Dat is al op het kapittel van Rome besloten, maar moet nog door twee volgende kapittels bevestigd worden.

Er zullen voortaan alleen provincies, vice-provincies en vicariaten zijn. Dat betekent bijvoorbeeld dat Puerto Rico niet meer onder de magister valt, maar vicariaat van Colombia wordt. Het vicariaat van Vietnam in Canada van voormalige vluchtelingen nu vicariaat van Vietnam wordt.

Ook kwam ter sprake dat Nederland de Engelse provincie gevraagd heeft om een vestiging in Nederland in te richten. Namens onze provincie heb ik mijn dank uitgesproken, en de hoop op een vruchtbare samenwerking.

Onze commissie over het gemeenschapsleven was als een van de eersten klaar. Opnieuw kwam de term &gemeenschapsproject’ ter sprake, waarover nogal wat verwarring bestaat. Men bedoelt ermee de communiteit als gemeenschap: in al zijn facetten – van liturgie en prediking tot financiën – zou de communiteit als een gemeenschap moeten functioneren. Vanwege de heersende spraakverwarring heeft het kapittel aan de magister gevraagd hierover een brief te schrijven.

De tijd begint te dringen. Er moet nog gesproken worden over de enige proloog in de Acta (het verslag), over de prediking, over een aantal veranderingen in de Constituties van de Orde, en verder over enkele onderdelen van andere documenten (jubileum, bestuur, studie en vorming).

Wijbe Fransen o.p. (rechts). In het midden zr. Sara Böhmer, toehoorder.

Zondag hadden we vrij. De drie Nederlandssprekenden zijn met de boot naar het naburige Split gevaren, wat door meerderen werd gedaan. We bezochten de ruïne van het voormalig paleis van keizer Diocletianus en de kathedraal, maar na een paar uur hadden we het wel gezien – de temperatuur bedroeg maar liefst veertig graden!

Het plan is om tot op het feest van St. Dominicus door te gaan (donderdag 8 augustus). De volgende dag gaan we uit elkaar.

Wijbe Fransen o.p.