16 Juli 2013

Onze man in Trogir

Ga naar overzicht

Deel op:

p 22 juli begint te Trogir (Kroatië) het generaal kapittel van de Orde. Wijbe Fransen, door het provinciaal kapittel aangewezen om Nederland te vertegenwoordigen, blikt vooruit.

Wijbe Fransen o.p. gaat namens de Nederlandse provincie naar Trogir.

De Orde kent drie soorten generaal kapittels, die elkaar steeds na drie jaar opvolgen. Ditmaal is het een diffinitorenkapittel: 56 gekozen afgevaardigden van elke dominicaanse provincie. Je kunt zeggen dat het mensen zijn uit het grondvlak. Over drie jaar zijn alle provinciaal oversten de afgevaardigden.

In Trogir, aan de Adriatische kust, verblijven we tot 9 augustus in een hotel. Voor de liturgische vieringen (’s morgens Lauden en Eucharistie en ’s avonds de Vespers) lopen we naar een iets verder gelegen kerk. De provincie van Kroatië telt 81 broeders, waarvan 21 in de opleiding. De gemiddelde leeftijd is 53 (Nederland heeft 61 broeders met een gemiddelde leeftijd van 77!).

Wie doet er mee?

De voertalen op het kapittel zijn Engels, Spaans en Frans. Behalve de 56 diffinitoren zijn er nog ruim 50 personen aanwezig: de magister en de twee ex-magisters, Timothy Radcliffe en Carlos Aspiroz Costa, daarnaast, enige leden van de curie (het generaal bestuur), enkele gasten uit de dominicaanse familie (monialen, zusters, leken), een aantal moderatoren (onder wie de Nederlands-Canadese broeder Rick van Lier) en een legertje assistenten voor secretariaatswerk en vertaling. Als vertegenwoordigster van DSI, Dominican Sisters International, is zr. Sara Böhmer aanwezig, de overste van de Dominicanessen van Bethanië in Nederland, Duitsland en Letland.

De afgevaardigden en de paar gasten zijn verdeeld over acht commissies: jubileum 2016, studie, vorming, verkondiging, gemeenschapsleven, bestuur, financiën, constituties. Zelf zit ik in de commissie gemeenschapsleven.

Het kapittel begint op het feest van Maria Magdalena, eerste getuige van de verrijzenis van de Heer, en eindigt op het Dominicusfeest (8 augustus).

Waar gaat het kapittel over?

We hebben de informatie digitaal ontvangen, geen letter per post! Iedereen moet met zijn laptop komen – gelukkig kon ik er een lenen.

We kregen een lang verslag van magister Bruno Cadoré, waarin hij allerlei uitdagingen, verlangens, dromen en zere punten aanstipt. Hij legt onder meer de nadruk op het vormen van communiteiten, op de balans tussen apostolaat en gemeenschapsleven, op studie, hedendaagse verkondiging of evangelisatie, op samenwerking met andere provincies qua personeel en financiën, etc.

De curie (generaal bestuur) is al sinds het vorige kapittel in Rome (2010) bezig een inventarisatie te maken van werk en zending in de orde. Daarnaast hebben we statistieken gekregen met cijfers over het aantal broeders, kloosters en huizen. Opvallend is dat wereldwijd een zesde van de zesduizend leden van de Orde in de opleiding is!

Dominicaanse kerk in Trogir.

Petities

Er zijn petities binnengekomen, waar de commissies hun tanden in kunnen zetten. Daarna worden hun voorstellen in de plenaire vergadering besproken en volgt een stemming over de vraag of de voorstellen in de Acta (verslag) komen).

De petities gaan bijvoorbeeld over een vestiging van broeders in Madagascar, over elektronisch stemmen voor een keuze in de Pacific, over de oprichting van uitgeverijen onder de vlag van de Orde, over het rekening houden met de mentaliteit en vragen van de jonge generatie, over de organisatie van het Angelicum (de dominicaanse universiteit in Rome) en het Historisch Instituut van de Orde. Met name de provincie Teutonia heeft veel petities ingediend.

Zelf heb ik enige scepsis over de verspreiding van de Acta van kapittels. Het blijkt namelijk dat ze weinig gelezen worden, dat zij althans de vorige magister Carlos in 2010.

In ieder geval vraag ik u om deze bijeenkomst in uw gebed te gedenken.

Wijbe Fransen o.p.

Klik hier voor de website over het kapittel.