28 Juli 2013

Goed zijn zonder waarom

Ga naar overzicht

Deel op:

En’, zegt Jezus, 'als je dan toch in je toekomst wilt investeren, kijk dan een stukje verder!’

&Weet je die zin nog: “Wat je de minste der Mijnen gedaan hebt, heb je Mij gedaan”? Investeer eens in God, dan investeer je in Eeuwigheid, want God is de Eeuwige en de armen zijn nu eenmaal Zijn meest kwetsbare en dus meest geliefde kinderen’.

Eigenlijk wilde Hij het nog veel radicaler zeggen: 'Weest volmaakt, zoals Uw hemelse vader volmaakt is. Weest als jullie God en Vader, die de zon laat schijnen over goeden en slechten en Zijn regen schenkt aan rechtvaardigen en onrechtvaardigen’.

Dat is dus: goed zijn zonder waarom.

Ontleend aan de preek van Leo Raph. A. de Jong o.p. op 28 juli 2013 in Rotterdam.