07 Juni 2013

Zo waarlijk helpe mij God onmachtig

Ga naar overzicht

Deel op:

od: machteloos, op afstand, liefdevol en nabij.

Ik geloof niet dat God een plan, laat staan een uitgewerkt programma voor mij in petto heeft. Het is juist wegens het vertrouwen dat God liefde is, dat we ervaren dat God afwezig is en niet ingrijpt in ons leven. God blijft op een afstand. Zijn transcendentie berust niet op de grootheid en almacht van God, maar op zijn liefde.

Het atheïsme is als levensovertuiging een mogelijkheid omdat God afwezig is of – kan men zeggen – omdat God liefde is. (…)

In tegenstelling met de nadruk op de macht van God, ervaar ik God als machteloos. Dat God op een afstand blijft, is een vorm van respect en komt voort uit zijn liefde die ieder mens zichzelf wil laten zijn. (…) We mogen ons soms overgelaten voelen aan het lot, maar in feite zijn we overgelaten aan Gods liefde.

Dezelfde liefde die de afstand schept tussen God en mijzelf en zorgt dat ik mijzelf kan zijn, is ook datgene dat mij doet vertrouwen dat God nabij is. Dat God van mij houdt, geeft mij zelfvertrouwen: ik mag er zijn. De liefde voor mijzelf grondt in de liefde van God.

Zinnen uit het blog van dominicaan André Lascaris van deze week, zie www.meerdanikzelf.nl