03 Juni 2013

Preken op internet: een twitterverslag

Ga naar overzicht

Deel op:

aterdag hield de Vlaamse jezuïet Nikolaas Sintobin de Dominicuslezing in de Citykerk Het Steiger in Rotterdam. &Kan je preken op Internet?’ was de centrale vraag. Wietske de Nachtegaal, aspirant-lekendominicaan, deed live verslag via Twitter. &De toekomst lacht de predikers toe. Wees vooral niet bang!’

Wietske de Nachtegaal.

Voor de digibeten onder ons: Twitter (Engels voor &gekwetter’) is een site met zogenaamde &miniblogs’: u kunt een account aanmaken en korte boodschappen of verhaaltjes schrijven, van maximaal 140 tekens. U kunt anderen volgen die u interessant vindt en anderen kunnen u volgen. Zo wordt het twitter-account van André Lascaris en de website meerdanikzelf al 263 &volgers’, Dominicaans Nederland heeft 343 &volgers’.

Een van de functies van Twitter is het gebruik van een &hashtag’: het teken: #. Als twitteraars dat teken voor een woord zetten, kunnen anderen zien wat er over dat onderwerp gezegd wordt. Zo gebruiken mensen die commentaar willen geven op de talkshow Pauw en Witteman de hashtag #penw.

Wietske de Nachtegaal gebruikte zaterdag zo’n hashtag: #prekenOPinternet. Ze tikte daar tijdens het verhaal van de Vlaamse jezuïet, blogger en geestelijk begeleider Nikolaas Sintobin kernachtige samenvattingen, die hier te lezen zijn: #prekenOPinternet. Let op: deze berichtjes moeten van onderen naar boven gelezen worden, want de laatste berichtjes staan bovenaan!

Nikolaas Sintobin s.j.

Sintobin maakte duidelijk dat Internet een revolutie is in onze communicatie, even groot als de boekdrukkunst. Het is geen oppervlakkige werkelijkheid, vindt hij, maar een nieuwe ervaring. Afstanden vallen weg en nieuwe vormen van gemeenschap zijn mogelijk – of in ieder geval zijn die te ondersteunen via Internet. Diaspora bestaat in die zin niet meer.

Voor dominicanen, die echtheid en waarachtigheid zo enorm van belang vinden en willen prediken, biedt Internet veel mogelijkheden. Maar dan moeten we wel snappen dat hiërarchie echt voorbij is – en dat vinden katholieken ingewikkelder dan protestanten – en dat het intuïtiever gaat: &een beetje prutsen’.

Sintobin wees ook op de Franse dominicaanse website Retraite dans la ville, waar het contact vaak digitaal begint, en daarna in de echte wereld een vervolg krijgt.

Klik hier voor de website van Wietske de Nachtegaal, internetondernemer, actief in Het Steiger in Rotterdam en aanstaand aspirant-lekendominicaan.

Sintobin is webmaster van de site van zijn orde, hij is een van de medewerkers achter de internationale gebedswebsite Sacred Space, die maar liefst in 22 talen bestaat. In Nederland bestaat deze website onder de naam Gewijde Ruimte. Daarnaast heeft hij zijn eigen blog: In alle dingen