11 Juni 2013

Nota 'Meer dan wijzelf' verschenen

Ga naar overzicht

Deel op:

e samenleving is verbrokkeld en geïndividualiseerd, net als de geloofsgemeenschap. Fundamenteel dominicaans is het om daarin te werken aan verbondenheid tussen mensen. Dat staat in de nota &Meer dan wijzelf’, het visiedocument 2013-2017 van het Dominicaans Platform Nederland, dat nu verschenen en hier te lezen is.

Jan van Hooydonk, voorzitter DPN.

Het DPN bestaat sinds 2006 en beheert de dominicaanse projecten in Huissen, Zwolle, Rotterdam en Amsterdam. Voor het eerst is het financiële en organisatorische beheer nu verbonden met een breed besproken en gedeelde visie op de dominicaanse zending in onze tijd.

Er ontbreekt iets fundamenteels in de samenleving en in het leven van veel mensen, stelt de nota: &Een visie op het belang van gemeenschap en verbondenheid en, nog belangrijker, op wat het algemeen belang betekent in een mensenleven en de samenleving, een visie kortom op het goede samenleven, nationaal, maar ook internationaal.’ Het gebrek aan visie zorgt ook voor een gebrek aan &handelingsperspectieven om te gaan leven voor een religieuze en sociale werkelijkheid die meer is dan wijzelf&.

De goed leesbare nota Meer dan wijzelf bevat een terugblik, een korte beschouwing van de dominicaanse zending, een beschrijving van de projecten en de criteria.

Klik hier voor meer informatie over het DPN.

Klik hier om de nota te downloaden: Nota Meer dan wijzelf – de dominicaanse projecten en hun zending 2013-2017