21 Juni 2013

A Glance in the Mirror

Ga naar overzicht

Deel op:

n 2010 reisden staf- en bestuursleden van het Dominicaans Studiecentrum voor Theologie en Samenleving (DSTS) naar de theologische faculteit van de universiteit van Lublin in Polen. De uitwisseling van ideeën van destijds resulteerde ook in een Engelstalige bundel artikelen.

Doel van de conferentie in Lublin was een uitwisseling op gang te brengen van theologische inzichten en visies op de toekomst van theologie, kerk en samenleving in Polen en Nederland. De ontmoeting resulteerde in de bundel A Glance in the Mirror, uitgegeven bij het LIT Verlag.

De verschillen bleken groot. Verschillen die voortkomen uit historische wortels, maar ook uit recente maatschappelijke en culturele ontwikkelingen. De Poolse gastheren zagen de eenheid binnen de katholieke kerk als de belangrijkste vraag voor de toekomst. De Nederlandse delegatie benadrukte daarentegen dat de toekomstige rol van de kerken ligt in het leren accepteren van en omgaan met religieuze en culturele diversiteit.

De bijdragen van de verschillende deelnemers werden het startpunt voor spannende discussies. De ontmoeting resulteerde in de bundel  A glance in the mirror. Een uitdagende ontmoeting door een blik in de spiegel.

Zie ook de inhoudsopgave.

Eerder verschenen: Het DSTS in gesprek met theologen in Polen.