15 Mei 2013

De laatste Schiedammer en andere berichten

Ga naar overzicht

Deel op:

n Schiedam werd dit weekeinde de (voorlopig) laatste dominicaan van de stad in het zonnetje gezet. Verder voltooide het diffinitorium van de broeders de akten van het kapittel, vergaderde econoom Antoon Boks met de economische raad van de orde en bereiden de dominicanessen van Voorschoten zich voor op hun kapittel.

De akten

Eerst dat bericht met al die moeilijke woorden: op 7 mei voltooide het diffinitorium zijn werk. De broeders die tijdens het provinciaal kapittel gekozen zijn voor deze taak – niet toevallig vormen zij ook het bestuur, aangevuld met socius Kees Keijsper o.p. – maakten het verslag (akten) van het kapittel.
Het verslag wordt nu vertaald naar het Engels en naar het generalaat in Rome gestuurd. Dan is het wachten op de goedkeuringsbrief van de Magister van de Orde.

Provinciaal overste René Dinklo zet zijn handtekening onder de Akten van het kapittel, net als, van links naar rechts, Antoon Boks, Dolf Niessen, Jozef Essing en Jan Laan.

Overigens is provinciaal overste René Dinklo o.p. na Pinksteren tot 1 juli afwezig. Dat was al voor zijn keuze tot overste bepaald: hij zou rust nemen na een intensieve periode van tien jaar werken in Zwolle.

Kapittel in Voorschoten

De dominicanessen van Voorschoten bereiden zich voor op hun kapittel, dat van 26 mei tot en met 1 juni gehouden wordt in hun moederhuis, Huize Bijdorp. Mgr. Hans van den Hende, bisschop van Rotterdam, gaat voor in de openingsviering.

Het kapittel was een jaar uitgesteld vanwege, onder meer, ziekte van overste zr. Regina Plat o.p. Zij is gelukkig hersteld. Het kapittel, dat begeleid wordt door Jacques Scholte f.m.s., kiest een nieuw bestuur en zet beleidslijnen uit voor de komende jaren.

Economische raad in Rome

Antoon Boks o.p. is niet alleen syndicus (econoom) van de Nederlandse provincie, maar maakt ook deel uit van de economische raad van de internationale orde. Op de website van de orde verschenen foto’s en een korte uitleg van de bijeenkomst van de raad, van 22-24 april.

De raad wordt geleid door Hilario Provecho Álvarez o.p., syndicus van de orde. Aanwezig waren raadsleden uit de Filippijnen, de Verenigde Staten, Nederland, Duitsland, Nigeria en Polen. De raad bespreekt het beheer van de eigendommen van de orde, de fondsenwerving voor de projecten en instituten. Ook wordt gewerkt aan voorstellen voor het generaal kapittel.

‘Het is te mooi om niet waar te zijn…’

Leo Raph de Jong o.p.

Op 12 mei zette de parochianen de voormalige dominicaanse parochie van Schiedam ‘hun’ Leo de Jong o.p. in het zonnetje vanwege zijn 12,5 jarige betrokkenheid bij de ‘St. Jan de Doper-visitatie’. Leo kwam als administrator en is nu priester-assistent van het pastorale team van de parochie. Hij gaat nog vaak en met veel enthousiasme voor in de vieringen en geeft jaarlijks cursussen spiritualiteit waarbij steevast zo’n 35 mensen aanwezig zijn.

Leo de Jong schreef ooit zijn doctoraalscriptie geschiedenis over de komst van de domicanen naar Schiedam, in 1618. Nu is hij de laatste dominicaan die in deze onafgebroken traditie staat. Hoewel die gedachte hem aanvankelijk somber maakte vervult het hem nu ook met trots, schrijft parochiaan en lekendominicaan Yvon Westhuis.

In haar dankwoord kenschetste zij Leo als een kleurrijk man: ‘We kennen de vrolijke druktemaker Leo, die al plagend en grappen makend aandacht geeft en aandacht vraagt. Die in zijn preken blaffenderwijs stellige, gelovige en politieke uitspraken doet…’ Daarnaast is er ‘een kwetsbare Leo, wiens sterkte ligt in de tederheid van het vermoeden. Tastenderwijs aan het licht proberen te brengen, woorden zoekend voor wat niet te benoemen is, dat is wat hem het meest beroert.’

Volgens Yvon Westhuis leerde Leo de parochianen nieuwe taal en uitdrukkingen als: ‘Het is te mooi om niet waar te zijn’. Leo de Jong kreeg als geschenk muziek van de Schotse componist en lekendominicaan James MacMillan.