Kopstukken

Alessandro Longo en de martelaren van Otranto

p 12 mei 2013 verklaarde paus Franciscus de achthonderd martelaren van Otranto (Lecce, Italië) heilig.

Zij werden in 1480 door de Turken om hun geloof vermoord. We weten niet om hoe veel martelaren het gaat en hoe de meesten heetten. In ieder geval was er één dominicaan onder hen: Alessandro Longo.

Op 28 juli 1480 landden de Turken in Puglia. Ze belegerden Otranto in een poging om het Koninkrijk van Napels te bezetten. Na twee weken viel de stad, gelegen in de hak van de laars van het huidige Italië. Alle verdedigers werden gedood.

Het dominicanenklooster lag vlakbij de stadsmuren en werd snel bezet. De broeders zochten hun toevlucht in de kathedraal van de stad. De Turken gaven de mensen de keus: moslim worden of sterven. Op 12 en 13 augustus werden de aartsbisschop, de geestelijkheid en vele gelovigen vermoord, die weigerden hun geloof te herroepen.

Niemand weet precies het aantal mensen dat vermoord werd. De traditie heeft het altijd over 800 martelaren gehad. Ook kennen we maar weinig namen: ze zijn samen gestorven en alleen God kent al hun namen, wordt daarbij gezegd. Op de enige bekende namenlijst staat bovenaan: Alessandro Longo, dominicaan. Waarschijnlijk zijn er meer dominicanen vermoord, ook dat weten we niet zeker.

Alessandro Longo werd, naar wordt aangenomen, in Otranto geboren, rond 1425. Hij trad in bij de dominicanen en werd op 30 mei 1450 in Bologna priester gewijd. In 1451 werd hij studiemeester van de dominicanen in Napels.