29 April 2013

Stoppen met het systeem

Ga naar overzicht

Deel op:

hristenen kiezen vaak de zijde van de zwakken. En houden het systeem in stand.

We horen het vaak: dat mensen worden uitgespuwd en opgeofferd, omwille van de goede verhoudingen tussen anderen. Het pesten op school, maar ook in bedrijven, is daar het bekendste voorbeeld van.

We zijn vanuit de christelijke traditie geneigd om de zijde te kiezen van degenen die gepest en getreiterd worden. Maar vaak draaien we dan de situatie om. We kiezen de kant van de vervolgden en zetten het onrecht betaald aan degenen die aan het pesten meededen. We kiezen voor de zwakken, we maken ze sterk en maken de sterken zwak.

Maar het systeem blijft: de een wordt opgeofferd voor de ander; alleen de namen van de spelers zijn veranderd. De pestkoppen worden slachtoffer, degenen die gepest werden worden de goeden.

Zo kun je ook het zwakke in jezelf sterk maken, zodat de mensen waartegen je op keek, zwakker worden. Dan gaan zij zich weer sterk maken. We zijn blind voor het onheil dat we zelf aanrichten terwijl we proberen de kerk, het lichaam van Jezus te zijn in deze wereld. Niet voor niets staat voorafgaande aan dit hoofdstuk van Johannes het verhaal over de man die blind geboren is.

Wij mogen hopen dat wij bij de schapen horen die luisteren naar de stem van Jezus en hem volgen om met hem als goede herders leven in overvloed te geven.

Slot van de preek van André Lascaris in de kapel van Huissen, op 21 april 2013