26 April 2013

San Romero de las Américas

Ga naar overzicht

Deel op:

lweer goed nieuws vanuit het Vaticaan: het proces van de zaligverklaring van Oscar Romero, de in 1980 vermoorde aartsbisschop van San Salvador, zal gedeblokkeerd worden. Dat heeft aartsbisschop Paglia, de promotor van dat proces, gezegd na een gesprek met paus Franciscus. Een analyse van Jos Smeets o.p.

Jos Smeets o.p.

De zaligverklaring van Romero is een belangrijk symbool in de Kerk van Latijns-Amerika, maar ook daarbuiten. Paus Franciscus, zelf afkomstig uit Argentinië, een land met veel armen, zal dat zeker verstaan.

De paus zal bovendien beseffen dat de Kerk een schuld dient in te lossen. Om te beginnen tegenover de persoon van Romero, van wie men in conservatieve kerkelijke kringen vond (en nog steeds vindt) dat hij te veel aan (linkse) politiek deed. Als aartsbisschop van een door honger en oorlog geteisterd land bekeerde de aanvankelijk erg conservatieve Romero zich tot solidariteit met zijn volk, meer bepaald tot de door de Latijns-Amerikaanse bisschoppenconferentie aanbevolen 'voorkeuroptie voor de armen’.

De nieuwe paus zal Romero’s pastorale houding beslist waarderen. Al van bij zijn eerste optreden werd duidelijk dat ook hij zich nauw verbonden voelt met het arme, rechteloze volk waarmee hij, als een herder, op weg wil gaan. Niet toevallig koos hij als paus de naam Franciscus, nadat een vriend-kardinaal hem had ingefluisterd 'Vergeet de armen niet!’

&San’ Romero

Paus Franciscus zal als jezuïet met de zaligspreking van Romero beslist ook zijn zes medebroeders jezuïeten van de universiteit van San Salvador willen herdenken. Zij werden in 1989, samen met hun huishoudster en haar dochter, vermoord. Het is bekend dat Romero zich op theologisch en spiritueel vlak door deze jezuïetengemeenschap graag liet beraden.

En tenslotte mag men de zaligspreking ook zien als een toetssteen voor de beoordeling van Franciscus’ ordesgenoot pater Jon Sobrino, die als enige aan die slachtpartij was ontkomen. Onder de vorige paus werden Sobrino’s werkzaamheid als bevrijdingstheoloog en meer bepaald zijn visie op de figuur van Christus als marxistisch veroordeeld. Fernando Saenz Lacalle, de toenmalige aartsbisschop van San Salvador en lid van Opus Dei, verbood hem nog langer te doceren en te publiceren.

Omdat Sobrino een van de meest bekende bevrijdingstheologen is, wordt de zaligverklaring dus ook een symbool van de manier waarop Rome onder de nieuwe paus over de bevrijdingstheologie zal oordelen. Het valt te verwachten dat dit oordeel milder zal uitvallen dan dat van Franciscus’ voorganger, de briljante maar wat wereldvreemde professor in de theologie die paus Benedictus XVI toch altijd gebleven is.

Zalig of niet: het arme volk van El Salvador en van ver daarbuiten heeft zijn 'Monseñor’ reeds lang – niet enkel zalig, maar ook al heilig verklaard: San Romero de las Americas. Tegen  zoveel werking van de H. Geest kan zelfs het Vaticaan niet op.

Jos Smeets, dominicaan uit Knokke, Vlaanderen