11 April 2013

Kort internationaal

Ga naar overzicht

Deel op:

uropese provinciaals in Mainz, dominicanen in een voormalig museum voor religie en atheïsme, de derde provinciaal in Frankrijk in drie jaar, een nieuw huis in Indonesië en een cursus islam en dialoog in Egypte. Berichten uit het wereldwijde dominicaanse netwerk.

Europese provinciaals in Mainz

Provinciaal oversten en vicarissen uit heel Europa kwamen begin april samen in Mainz, voor hun jaarlijkse Inter-European Order of Preachers (IEOP)-conferentie. Behalve de 33 oversten was er een team uit de Santa Sabina, het &hoofdkwartier’ van de Orde in Rome, onder leiding van magister Bruno Cadoré.

Wie deze foto met een vergrootglas wil bekijken: de Nederlandse provinciaal René Dinklo was niet aanwezig in Mainz, de conferentie viel te kort na zijn verkiezing. Het inwerken en drie sterfgevallen van broeders in een maand vroegen alle aandacht.

In deze Europese bijeenkomst werd vooral gepraat over het Tweede Vaticaans Concilie en de uitdagingen waar de Orde met name in Europa voor staat. Dat gebeurde zowel door studieuze voordrachten van onder meer de Duitse dominicaan Ulrich Engel o.p. van het Chenu-instituut in Berlijn, en door uitwisselingen van ervaringen van dominicanen in onder Polen, Portugal en Engeland.

Magister Bruno moedigde zijn broeders en zusters aan om de kerntaak van de prediking te verstaan als een opdracht in vriendschap. We moeten de mensen opzoeken vanuit de overtuiging dat we hen nodig hebben en dat we niet willen dat iemand verloren loopt, zo zei hij.

Klik hier voor meer tekst en foto’s.

*

Filippijnse broeders stichten huis in Indonesië

De provincie van de Filippijnen, die kort geleden nog acht novices verwelkomde, is officieel een nieuw dominicaans huis begonnen in Surabaya, Indonesië. De magister heeft goedkeuring gegeven aan de stichting van Gereja Redemptor Mundi. De bisschop van Surabaya had al goedkeuring gegeven.

In Indonesië vormen moslims de overgrote meerderheid van de bevolking. Er zijn spanningen tussen de religieuze en etnische groepen, maar in Surabaya op Oost-Java komen weinig problemen voor. Er is een grote katholieke gemeenschap en er zijn katholieke instellingen, zoals universiteiten.

De communiteit van het huis van St. Thomas (Rumah Santo Tomas Aquino) wordt gevormd door broeders die eerst in Pontianak woonde (op Kalimantan), het eerste vormingshuis in Indonesië, dat in 2006 is opgericht. Het nieuwe huis zal ook plaats bieden aan Indonesische aspiranten voor de Orde.

Klik hier voor meer.

*

Dominicanen in het museum voor atheïsme

Van de veertiende eeuw tot 15 mei 1946 woonden er dominicanen in Lviv in de Oekraïne, totdat zij door de Sovjets het land werden uitgezet. Sinds deze winter is het dominicaanse huis officieel heropgericht, in aanwezigheid van broeders uit Polen en Rusland. Er werkten al sinds 2010 enkele Poolse en Oekraïense broeders onder de studenten in deze stad in het westen van Oekraïne.

In de gebouwen die nu feestelijk in bezit zijn genomen was in de communistische tijd het museum voor religie en atheïsme gevestigd… Vóór 1946 was Lviv een van de belangrijkste priorijen van de Poolse en Russische dominicaanse provincies. Zo was het enige tijd het studiehuis.

Klik hier voor meer.

*

Student-broeders richten zich op islam

Het Dominicaans Instituut voor Orientaalse Studies (IDEO) in Caïro houdt in juli een workshop voor student-broeders over islam en de interreligieuze dialoog. De laatste kapittels van de orde moedigden verdere studie naar de islam en het opbouwen van contacten met moslims aan als een van de belangrijkste kwesties voor samenlevingen in verschillende delen van de wereld.

IDEO is een bruggenhoofd: er is een grote bibliotheek en er zijn uitstekende contacten met islamitische leiders, geleerden en studenten. De conferentie voor broeders in opleiding uit de hele wereld gaat over de belangrijkste kwesties in de klassieke islamitische theologie en bestudeert het werk van al-Ghazali, die wel &de Thomas van Aquino van de islam’ wordt genoemd.

De broeders in IDEO laten weten dat Egypte een grote politieke omwenteling meemaakt, maar dat er weinig geweld plaatsvindt en zij zich niet bedreigd voelen.

*

Nieuwe provinciaal in Frankrijk

Br. Michel Lachenaud o.p. is door zijn broeders gekozen als de nieuwe provinciaal overste van Frankrijk: de derde in die functie in drie jaar. Lachenaud volgt Jean-Paul Vesco op, die benoemd is tot bisschop van Oran in Algerije. Vesco op zijn beurt volgde Bruno Cadoré op, die in 2010 tot magister van de Orde werd gekozen.

De nieuwe provinciaal overste, die als socius van zijn voorganger gelukkig wel voor enige continuïteit zorgt, is gekozen tijdens een speciale zitting van het kapittel. Michel Lachenaud is geboren in 1944 en was onder meer missionaris in Kameroen.

Frankrijk telt twee dominicaanse provincies: het noorden heet de provincie van Frankrijk, het zuiden de provincie van Toulouse.