06 April 2013

Het graf is leeg, het verlangen open

Ga naar overzicht

Deel op:

e willen zo graag kennen en gekend zijn, niet gevangen in onszelf, maar uitgaan naar de ander. Een meditatie bij een ikoon, over liefde en het lege graf, van Jozef Essing o.p.

Waar ik ook ben, hoe ik ook ben,
U bent er, mijn God, U ziet mij,
U weet wat er in mij omgaat.

Klim ik op naar de hemel: U bent er;
daal ik af in de aarde: daar bent U ook.
Uw hand zal mij vast blijven houden

Met deze psalmtekst opent de klassieke viering van Paasmorgen.

Pasen vieren is geloven in de kracht van de Liefde – liefde met een hoofdletter: een kracht die zich niet opdringt, ogenschijnlijk niet opgewassen is tegen geweld, maar geen macht ter wereld, die deze Liefde kan tegenhouden. Zelfs niet de zwaarste steen, zo groot is haar kracht.

Midden in onze dood komt Hij, in onze pijn en ons verdriet, in onze onmacht.
En het oord van de dood wordt startplaats van herwonnen vitaliteit

*

Er is veel nagedacht om het lijden en de dood van Jezus te duiden. In de lijn van deze ikoon zou je kunnen zeggen: Jezus is tot het uiterste gegaan om ons te zoeken, tot in de diepste diepten waar mensen maar terecht kunnen komen, de diepte van misverstanden, conflicten, geweld, doden die vallen.
Daarin heeft hij zich begeven, in wat mensen elkaar kunnen aandoen, om ons te kunnen vinden, om door geweld en pantser heen bij ons hart te komen.

De ikoon van de opstanding laat dit zien: in het oord van de dood, dat is daar waar leven geen leven is, daar waar ik als de dood ben, in dat oord is de Mensenzoon afgedaald – &nedergedaald ter helle’ zo belijden wij.

Zijn opstanding geen feestje voor Hem alleen. Hij reikt ons de hand: Word wakker, sta op met mij.

Maar waar is die stem? Niets rest ons immers van de Levende. Zelfs geen stoffelijk overschot – het graf is leeg.

Wel dit: dat het verhaal van hem blijft fascineren. Zie de hooggeplaatste agnosten die naar de Naardense Matteüspassion gaan, de miljoenen die op het beeldscherm The Passion volgen. Welke mens zou dit verhaal kunnen bedenken?

door Jozef Essing o.p.

Zou het niet kunnen zijn, als je je verlangen open houdt, naar wat verder gaat dan wat je kunt berekenen, maken, bemachtigen, zou het niet kunnen zijn dat je dan die Stem steeds duidelijker hoort:

Ontwaak, jij die slaapt,
sta op uit de dood.

Christus’ licht schijnt over jou,
word een nieuwe mens!