13 April 2013

Eet!

Ga naar overzicht

Deel op:

ten is een morele handeling…

… omdat het een menselijke handeling is, en menselijke handelingen kunnen moreel gewaardeerd worden.

Daarom moeten wij ons als katholieken deze vitale vragen stellen:

– waar komt ons eten vandaan?
– kunnen we een duurzame voedselketen maken?
– Welke maatregelen kunnen we nemen om zeker te weten dat boeren een fatsoenlijk inkomen kunnen verdienen en met waardigheid behandeld worden?
– welke invloed heeft ons eten op het milieu en hoe kunnen wij bijdragen aan het behoud van Gods Schepping?
– hoe kunnen we honger uitroeien en voedselzekerheid voor allen bewerkstelligen?

Ontleend aan een briefing van de Amerikaanse dominicanes Margaret Mayce, gedelegeerde bij de Verenigde Naties.