20 Maart 2013

Poolse dominicaan klaagt over rechtse kerk

Ga naar overzicht

Deel op:

e in Polen bekende dominicaan Jozef Wi?niewski heeft opnieuw publiekelijk aandacht gevraagd voor de kwalijke rol van zeer traditionele bisschoppen en gelovigen, die met onder andere Radio Maria bijwerken aan een klimaat van argwaan en haat in Polen. Een bericht van Edward Skubisz.

Jozef Wi?niewski o.p.

Jozef Wi?niewski, die bekend werd door zijn optreden als studentenpastor in de communistische tijd, schreef in december 2010 al een keer een open brief aan de nuntius in Polen. Wi?niewski vond dat de houding van de bisschoppen &als gif doorwerkt in de Poolse maatschappij’. Hij noemde dat &De zonde van mijn kerk’.

Rechts-populistische partijen en de kerk als geheel zaaien een sfeer van bangmakerij en verdeeldheid in het land. Verschillende katholieke en behoudende tijdschriften, kranten en Radio Maria doen hier gretig aan mee. Radio Maria is een zender van de redemptorist Rydzyk, die naast of met het verzorgen van missen en gebeden ook via preken en causerieën aan het klimaat van argwaan en haat bijdraagt, aldus Wi?niewski.

Pater Wisniewski vindt dat het er niet beter op geworden is en klom begin maart van dit jaar weer in de pen. Nu richt hij zich rechtstreeks tot de bisschoppen, die Radio Maria sterk steunen. Vooral richtte hij zich tot de bisschoppen die via Radio Maria beledigende uitspraken doen over volwassen burgers en gelovigen.

Wi?niewski wijst erop dat Radio Maria een tv-concessie wil verkrijgen, maar geen inzage geeft in haar financiën. Vragen daarover wordt door Radio Maria en de bisschoppen als een aanval op de persvrijheid beschouwd.

Edward Skubisz woont in Nederland maar is als vrijwilliger actief in de stichting voor vredeseducatie &Huis van de Vrede’ in Wroc?aw Polen.

Onder het mom van de vrijheid van meningsuiting of de persvrijheid komt het steeds meer voor dat fascistische jongeren en hooligans in hun ogen linkse bijeenkomsten verstoren. Zij hebben het met name voorzien op homo’s, mensen met een andere huidskleur etc. Deze jongeren worden gesteund door de rechts-populistische partijen en door veel priesters, die het &patriottistische jongeren’ noemen.

Pater Wi?niewski krijgt ruim baan voor zijn kritiek in het katholieke weekblad Tygodnik Powszechny en in het dagblad de Gazeta Wyborcza, zeg maar een soort Trouw-Volkskrant. Hij staat niet alleen in zijn kritiek, maar wel tegenover het episcopaat, dat een goed geolied media-apparaat heeft.