01 Maart 2013

Kort internationaal nieuws

Ga naar overzicht

Deel op:

en dankbrief aan de paus, dominicanen in Oost-Timor, een workshop over &de islamitische Thomas’ en een overleden Amerikaans-Nigeriaanse broeder. Berichten uit het wereldwijde dominicaanse netwerk

Magister bedankt teruggetreden paus

Magister Bruno Cadoré o.p. stuurde namens de orde der dominicanen een dankbrief aan paus Benedictus XVI, die op 28 februari terugtrad. Br. Bruno looft de &vrijgevigheid en mooie eenvoud’ waarmee de paus zijn ambt vervulde.
De paus besprak bij diverse katechetische lezingen kopstukken uit de dominicaanse traditie en drong er bij br. Bruno op aan, tijdens een persoonlijke ontmoeting, dat de orde haar rijke traditie van studie en aanbidding inzet voor de nieuwe evangelisering. Volgens de magister vormt dat &de horizon voor de voorbereidingen op het achtste eeuwfeest van de orde in 2016.

Dominicanen terug in Oost-Timor

Twee dominicanen van de provincie van Hong Kong heropenden onlangs de dominicaanse missie in Oost-Timor. Dit land bestaat uit enkele eilanden en is sinds 2002 zelfstandig, na een hardhandige bezetting door Indonesië. Oost-Timor is in de zestiende eeuw gekoloniseerd geweest door de Portugezen, die het katholicisme meebrachten, onder andere gepreekt door dominicanen.

Oost-Timor wordt, vooral sinds 2006, geplaagd door onderling separatistisch geweld en economische teruggang. Dit maakt de missie van broeders Rubén Martínez en Gerson Javier Nieto, hier aan weerszijden van hun provinciaal overste Javier González, niet gemakkelijk. Ze beginnen eenvoudig, in een huisje zonder water en elektriciteit. In hetzelfde gebied werken al dominicanessen.

Workshop over islam en interreligieuze dialoog, in Caïro

De laatste kapittels van de orde spraken zich uit om meer dominicanen voor te bereiden op de interreligieuze dialoog, met name met de islam. Het dominicaanse onderzoeksinstituut IDEO in Caïro organiseert nu een workshop voor studenten-dominicanen, van 7-20 juli.

IDEO heeft deskundige broeders, een goede bibliotheek en uitstekende contacten. De benadering van IDEO klinkt door in het thema van de studieweken: de grote debatten in de klassieke islamitische theologie, weergegeven door al-Ghazali, die wel &de Thomas van Aquino van de islam’ wordt genoemd.

De broeders van IDEO laten weten dat Egypte een politieke transitie doormaakt zonder veel geweld, en dat ze zich op geen enkele manier onveilig of bedreigd voelen.

Amerikaans-Nigeriaanse Joseph Kenny overleden

Br. Joseph Kenny o.p. overleed op 28 januari. Hij was zowel Amerikaans als Nigeriaans burger, na een leven lang in Nigeria gewerkt te hebben. Hij Kenny doceerde in verschillende instituten in Nigeria en andere delen van Afrika. Hij was één van de stichters van het Dominicaanse Instituut, het centrum van studies in de Nigeriaanse provincie en doceerde daar zijn hele leven.

Kenny leefde zeer sober, schreef verschillende boeken en meer dan 200 artikelen over onderwerpen uit theologie, filosofie, Thomisme, metafysica, liturgische muziek, islam, interreligieuze dialoog en verschillende andere sociale onderwerpen. Als expert op het gebied van de islam was hij lid van verschillende commissies van de katholieke bisschoppenconferentie van Nigeria en de gezamenlijke bisschopsconferentie van West-Afrika. Hij las en sprak dertien talen, waaronder Nederlands.

En waar is de magister?

Bruno Cadoré leidt een reizend bestaan. Hij was van 11-18 januari in Nederland en Vlaanderen, daarna reisde hij naar Portugal, ook voor de visitatie van een provincie. Vervolgens was hij van 11 – 23 februari bij de algemene vergadering van de Raad in Santa Sabina, het dominicaanse hoofdkwartier in Rome. Van 25 februari tot 6 maart is hij op visitatie in Haïti en Cuba.