11 Maart 2013

Kapittel stoeit over zending broeders

Ga naar overzicht

Deel op:

e eerste dag van het kapittel van de Nederlandse dominicanen in Huissen was een pittige. De discussie spitste zich niet toe maar draaide wel rondom dezelfde vraag: wie zijn we (nog) en wat kunnen we (nog)?

Het kapittel, vijftien afgevaardigde broeders en vertegenwoordigers van de zustercongregaties en de lekendominicanen, staat voor lastige vragen. De broeders worden ouder en kleiner in aantal en aanwas is er niet.

Het kapittel bijeen in de Aula van het klooster in Huissen.

Tegelijk ligt het niet voor de hand om alles maar af te bouwen en af te sluiten. Daarvoor zijn er nog genoeg vitale broeders en vooral: zijn er prachtige kloosters, centra en andere plaatsen waar dominicanen met anderen samenwerken. &Er is geen orde of congregatie die nog zo veel projecten draaiend houdt’, zei een toehoorder. &Daar mogen ze zich best wat bewuster van zijn.’

Magister Bruno Cadoré van de Orde stuurde na zijn bezoek in januari bovendien een brief aan de Nederlandse broeders, waarin hij hen aanmoedigde vooral aan de gang te blijven en nieuwe mogelijkheden te blijven zoeken. Later deze week wordt bijvoorbeeld gesproken over een samenwerking met Engelse dominicanen.

De dominicanen moeten niettemin veel taken overdragen en zijn daar al lang geleden mee begonnen. Het Dominicaans Platform Nederland (DPN) subsidieert nu de verschillende centra in Huissen, Zwolle, Amsterdam, Rotterdam en het DSTS. De gelden daarvoor zijn voor tachtig procent afkomstig van een fonds dat de broeders hebben ingesteld. Geen wonder dat het kapittel wel blij is dat het DPN goed werkt, maar toch nauwkeurig toe wil zien en goed geïnformeerd wil zijn.

Ook bleek er enige behoefte te zijn om verder te praten over de eigen persoonlijke zending van dominicanen nu. Dat is geen gemakkelijk onderwerp voor vooral oudere heren die een leven lang vaak veel ruimte hebben ervaren of genomen om zich op heel eigen terreinen te ontplooien. &Het is al mooi dat we onder één dak kunnen leven’, zei een broeder.

De komende dagen spreekt het kapittel over communicatie, de onderlinge verbondenheid en de communiteiten. Woensdag wordt in een besloten vergadering het nieuwe bestuur gekozen.