21 Maart 2013

Gebed ten afscheid

Ga naar overzicht

Deel op:

it gebed bevindt zich in de nalatenschap van pater Baltasar Hendriks o.p., voor wie vanavond de avondwake is en die op vrijdag 22 maart zal worden begraven.

Goede Vader,
in Uw voorzienigheid beweeg ik,
omdat ik in U besta en in U leef.

Uw plannen zijn ondoorgrondelijk,
Uw wegen overtreffen de mijne,
Uw projecten zijn niet zoals die van mij.

Ik ben afscheid aan het nemen
U weet van wie en van welk werk.
U heeft me dit alles gegeven,
onverdiend en wat mij betreft onverwacht.

Ik dank U, Vader, voor wat ik achterlaat
en prijs U voor wat zal komen.
Laat mij het zeggen met de woorden van Jezus:

Ik heb uw Naam geopenbaard aan de mensen
die U mij heeft toevertrouwd
de woorden die U mij heeft gegeven,
heb ik hen doorgegeven
en zij hebben die aangenomen.
Vader, bewaar hen in uw Naam
opdat zij U toegewijd zullen zijn in de waarheid.

Dank voor wat U mij inspireerde om te doen.
Vergeef me voor wat ik verkeerd heb gedaan
en ook voor wat ik niet deed,
of wel, maar zonder waardigheid of authenticiteit.

Getuige wilde ik zijn, van Uw liefde in alles en iedereen,
instrument van uw vrede zonder aanstoot te geven,
inspiratie en kracht voor de zwakken,
hoop voor de hopelozen,
vreugde aan de treurenden,
licht om de verwarden,
partner van degenen die op zoek zijn naar U,
liefhebbend van iedereen.

Trouwe en voorzienige Vader,
bevestig in het geloof degenen
die ik heb teleurgesteld.
Zegen de mensen die mij goede raad gaven,
en ook degenen die mij bekritiseerden
of verkeerd hebben begrepen.

Maak van mij Uw woord
steeds waardiger en transparanter
en in mijn laatste afscheid van de aarde
verwelkom mij met uw barmhartigheid
in Jezus, mijn leven en wederopstanding.
Amen

Eerder verschenen