07 Maart 2013

Dominicaans platform zet koers uit

Ga naar overzicht

Deel op:

r ontbreekt iets fundamenteels in de samenleving en in het leven van veel mensen: een visie op gemeenschap en wat het algemeen belang betekent in een mensenleven en de samenleving. Juist de dominicaanse projecten moeten mensen helpen zoeken naar de theorie en praktijk van het &meer dan wijzelf’.

Jan van Hooydonk is momenteel voorzitter van het DPN.

Dat staat in het visiedocument 2013-2017 van het Dominicaans Platform Nederland (DPN), dat onlangs is aangeboden aan het Dominicaans Besturen Beraad (DBB), waarin de dominicanen, zustercongregaties en lekendominicanen samenwerken.

Het DPN is in 2006 op initiatief van de broeders dominicanen in het leven geroepen door de besturen, met als opdracht om &de voortgang van de dominicaanse zending te waarborgen’. Ook is het bedoeld om de ouder wordende broeders en zusters te ontlasten en ervoor te zorgen dat het werk waaraan zij ooit begonnen door kan gaan.

Het DPN subsidieert de verschillende 'projecten’, zoals dat in deze kringen heet: de centra in Huissen, Zwolle, Amsterdam, Rotterdam en het DSTS. De gelden daarvoor zijn afkomstig van de dominicaanse broeders, zusters en leken.

Het DPN is de afgelopen jaren meer inhoudelijk actief geworden en is de onderlinge uitwisseling gaan stimuleren. De komende jaren wordt dit geïntensiveerd, zo staat te lezen in het visiedocument. Niet om de controle aan te scherpen – de inhoudelijke en financiële afspraken zijn helder – wel om &de dominicaanse zending als overkoepelende zaak van de projecten sterker te promoten’.

Die dominicaanse zending is er niet omwille van zichzelf, maar omwille van &het heil der zielen’, zoals het klassiek heet. Dominicaanse inspiratie leidt tot &ontvankelijkheid voor menselijk heil en geluk, onheil en ongeluk en zoeken naar een betekenisvolle verbinding daarvan met Gods heil’, schrijft het DPN. In de Nederlandse context van nu gaat het met name om leren kijken en handelen met het oog op &het goede samenleven’.

Concreet heeft het DPN ervoor gezorgd dat er regelmatig overleg is tussen leidinggevenden in de projecten, om te zien wat er samen gedaan kan worden of wat men van elkaar kan leren. Er komt een tweejaarlijkse conferentie over de dominicaanse zending en het inhoudelijke gesprek wordt gestimuleerd door bestuursleden van het DPN te verbinden met een project.

Lees hier meer over het Dominicaans Platform Nederland