20 Maart 2013

25 jaar DSTS: de grondslag is plezier in theologie

Ga naar overzicht

Deel op:

p 19 maart 1988, gisteren precies vijfentwintig jaar geleden, werd met een eenvoudige handeling het Dominicaans Studiecentrum voor Theologie en Samenleving (DSTS) geopend. Een terugblik op een jubileum dat op 7 september 2013 gevierd zal worden met een symposium in De Nieuwe Liefde in Amsterdam.

Manuela Kalsky, André Lascaris o.p. en Leo Oosterveen o.p., medewerkers DSTS in 1995.

Een bericht van de staf van het DSTS: Manuela Kalsky, André Lascaris o.p., Nora Asrami en Heleen Ransijn.

Dominicaan Leo Oosterveen hechtte in 1988 het naambord op de muur van het toenmalige dominicaanse klooster het Albertinum te Nijmegen.

Al jaren was door dominicanen in Nederland uiting gegeven aan het verlangen een eigen theologieopleiding op te zetten, als een alternatief voor de bisschoppelijke instituten. Gezien het aantal dominicanen dat les zou kunnen geven, zag het er niet naar uit dat dit ooit mogelijk zou worden.

Op het provinciaal kapittel van 1985 kwam de toenmalige coprovinciaal, André Lascaris, met het voorstel een theologisch onderzoekscentrum op te zetten. Dit centrum moest de dominicaanse studietraditie voortzetten, helpen een bevrijdende theologie te ontwikkelen in West-Europa en een plaats zijn van theologisch onderzoek naast de van kerken en overheid afhankelijke theologische instellingen. Bij de opening werd benadrukt dat de grondslag van het centrum het plezier is om theologisch actief te zijn.

Aanvankelijk werd niet gedacht aan een gebouw. De onderzoekers zouden elke veertien dagen ergens bijeenkomen en hun onderzoek met elkaar delen. Al gauw werd toch gekozen voor een plaats. Onder leiding van dominicaan Jan Boks werden er in het Albertinum mooie werkkamers gebouwd.

Karakteristiek voor het centrum was dat het bestond uit senior onderzoekers, die de voortgang van het centrum garandeerden en junior onderzoekers die voor vier jaar in dienst zouden zijn en zorgen dat het centrum zich bleef vernieuwen. Vele jaren waren de junior onderzoekers allen vrouwen; het duurde tot 1993 tot een van de senior stafleden een vrouw was.

In deze vijfentwintig jaar traden er allerlei veranderingen op. Een dergelijk centrum bestond immers nog niet en de eerste onderzoekers moesten hun weg nog vinden. Er was aanvankelijk zelfs geen coördinator – dat werd in het begin ook niet noodzakelijk gevonden. In de loop van de tijd bleek dit toch nodig te zijn.

De functie van coördinator werd later vervangen door die van directeur. Manuela Kalsky was de eerste directeur van het centrum. Werd de eerste jaren de ruimte voor publicaties in al bestaande bladen gezocht, of voor de vorm van een boek gekozen, vanaf 1995 verschenen er tot 2003 elk jaar een cahier.

De plek van vestiging verhuisde: van het Albertinum naar de Erasmustoren op het terrein van de Radboud Universiteit en in 2012 naar het Corvershof te Amsterdam, waar in hetzelfde jaar via een samenwerkingsverband tussen het DSTS en De Nieuwe Liefde de Edward Schillebeeckx leerstoel voor Theologie en Samenleving aan de theologische faculteit van de VU werd gevestigd.

Het DSTS is als instituut in de afgelopen 25 jaar volwassen geworden. Met de multimediale website-projecten Reliflex.nl en Nieuwwij.nl heeft het theologisch onderzoek en actuele vragen in de samenleving weten te verbinden en zo de Dominicaanse ‘prediking’ een eigentijds, nieuw impuls weten te geven.

De dominicaan André Lascaris, the founding father van het DSTS, geeft ook na 25 jaar nog steeds zijn bijdrage op het digitale marktplein Nieuwwij.nl. Ook al zijn er inmiddels nog maar zo’n 65 dominicanen in Nederland, hun stem blijft onder andere via het DSTS in de Nederlandse samenleving op een eigentijdse manier klinken – inmiddels al 25 jaar.

Op 7 september zal dat in De Nieuwe Liefde in Amsterdam met een symposium worden gevierd. Zet u het alvast in uw agenda? De uitnodiging volgt.