15 Februari 2013

Solidariteitskruisjes voor Irak

Ga naar overzicht

Deel op:

div> Er waren al dominicanen in Mesopotamië, het huidige Irak, in 1235, toen drie broeders naar Bagdad reisden. Vandaag de dag wonen dertien Iraakse broeders, bijna tweehonderd dominicanessen van twee congregaties en zo’n vierhonderd lekendominicanen. Hun leven is zwaar.

Christenen vormen nog maar vier procent van de bevolking van Irak. Hun aantal is het laatste decennium sterk teruggelopen vanwege de constante dreiging van geweld. In het noorden van het land zijn zeven lekenbroederschappen, elk ondersteund door een dominicanes als &religieus assistent’. Er zijn ook nog lekendominicanen in Bagdad, waar de dreiging van aanslagen op christelijke doelen groter is.

De broeders en zusters in Irak worden gesteund door gebed vanuit de wereldwijde dominicaanse familie. Vanuit Rome is nu daarnaast een kleine hulpactie opgestart door solidariteitskruisjes te verkopen. Het is een vervolg op de actie die Amerikaanse dominicanen destijds na de inval in Irak begonnen onder de titel &Ik heb familie in Irak’.

Via de lekendominicanen in Rome kunnen kleine dominicaanse kruisen worden besteld, als hanger (3,0 x 2,5 cm) of als broche (3,5 x 3,0 cm), tegen een donatie van € 3,- per stuk. Voor het ingezamelde geld worden gebedenboeken en vormingsmateriaal aangeschaft voor de lekendominicanen in Irak.

In Nederland verzamelt lekendominicaan Kleis Adema de bestellingen. U kunt één of meerdere kruisjes bestellen door een e-mail te sturen naar: lekendominicaan@gmail.com onder vermelding van: uw naam en adres en het aantal kruisjes in variant A of B. U kunt het verschuldigde bedrag overmaken op Triodos bankrekening: 1984.47.930 ten name van K. Adema te Heerlen. Ook hier s.v.p. naam, adres en aantal kruisjes A of B vermelden.

De bestelling zal vervolgens centraal verzonden worden.