27 Februari 2013

Een nieuw verstaan van kloosterlijk samenwonen

Ga naar overzicht

Deel op:

p de internationale website van de orde verscheen een artikel over oudere Nederlandse broeders die in zusterkloosters wonen. Internationaal is dat blijkbaar opvallend en zelfs vernieuwend. Magister Bruno Cadoré o.p. noemde het tijdens zijn bezoek &een nieuwe manier van kloosterlijk samenwonen en een bron van kracht voor ouderen’.

Foto bij het artikel op IDI, internationaal dominicaans nieuws. Wie weet waar deze foto gemaakt is?

Het artikel legt uit dat het feit dat oudere dominicaanse broeders nu in zusterkloosters leven, te maken heeft met de Nederlandse wetgeving over de zorg voor ouderen en/of zorgbehoevenden.

De dominicanessen van Neerbosch en van Voorschoten hebben al vroeg rekening gehouden met het ouder worden van hun zusters. Ze hebben daardoor uitstekende faciliteiten voor mensen die verzorging of verpleging nodig hebben. Langzamerhand zijn hun huizen (Huize Bijdorp in Voorschoten en Huize Rosa / Catharinahof in Nijmegen) ook opener geworden voor religieuzen van andere congregaties en leken die graag in een kloosterlijke sfeer leven.

Momenteel wonen vijf Nederlandse dominicanen in zusterkloosters, tot tevredenheid van de broeders en zusters zelf, en blijkbaar dus ook van de magister van de orde der dominicanen, die zijn oudere broeders &bemoedigde’, aldus het bericht.

Klik hier voor het artikel (Engels).

Met dank aan Antoon Boks o.p.