13 Januari 2013

Mij geschiede naar uw Woord

Ga naar overzicht

Deel op:

ij geschiede naar Uw woord.

Maria begroet Elisabeth. Fragment van een schilderij van Fra Angelico o.p.

De maagdelijkheid van Maria betekent niet &onbedorven’ of &ongerept, maar &open’. Open is ook de hartelijke en blijde ontvangst die Maria bij Elisabeth ervaart. Beide vrouwen leren ons hiermee een levenshouding: de bereidheid om vooringenomenheid terzijde te schuiven, om geduldig te wachten, om niet bang te zijn.

Het duidt op doorzettingsvermogen om te werken aan de vervulling van iets wat tot dan toe onvoorstelbaar was. En dus ook die basishouding van vertrouwen. Een overgave, vertrouwen dat het goed komt, vertrouwen in 'Mij geschiede naar uw woord…’

En dat kan alleen als we ons niet vastklampen aan het vertrouwde, of zekerheden, maar openstaan voor andere mogelijkheden. Het is precies de houding die we nodig hebben als we ontvankelijk tegenover het leven willen staan. Zo kunnen ook wij 'zwanger worden’ van Gods Woord.

'Mij geschiedde naar uw Woord’…… De Orde der Dominicanen, die op weg is naar haar 800-jarig bestaan in 2016, stelt deze uitspraak van Maria centraal in 2013.

 

Uit een recente overweging van lekendominicanen Karin Bornhijm en SuzannaVarszegi in Het Steiger in Rotterdam. Het citaat van Maria staat in Lucas 1,35-45