03 December 2012

Vacature fondsen en markten in Huissen

Ga naar overzicht

Deel op:

et Dominicanenklooster Huissen is al meer dan 25 jaar een open huis voor bezinning, bezieling en beweging, voor personen en organisaties. Het centrum zoekt een ondernemende medewerker markten en fondsen om de activiteiten van het klooster voor kwetsbare groepen en voor zorg, welzijn en onderwijs uit te breiden.

Hoofdgebouw Dominicanenklooster Huissen.

Bewoners, medewerkers en vrijwilligers van het Dominicanenklooster zetten zich in het bijzonder in voor jongeren, voor groepen die kwetsbaar zijn en voor groepen die een belangrijke bijdrage leveren aan een menselijke maatschappij, zoals vrijwilligers in zorg en welzijn.

Juist nu zorg, welzijn en onderwijs flink onder druk staan door bezuinigingen, willen we onze activiteiten voor deze sectoren uitbreiden. We willen graag medewerkers, leidinggevenden, (ex-) patiënten van organisaties in zorg en welzijn en leerkrachten en leidinggevenden in het onderwijs, inspireren. Daarnaast willen we onze activiteiten voor kwetsbare doelgroepen uitbreiden, zoals bijvoorbeeld voor ouderen, minima, tienermoeders, mensen met een beperking, jongeren en gezinnen in de knel. De projecten worden veelal gefinancierd door een bijdrage van de organisatie zelf, door een bijdrage van het klooster en door ondersteuning van fondsen.

Om deze uitbreiding te realiseren is samenwerking met meer organisaties nodig en tevens meer steun van diverse fondsen. Het klooster zoekt een ondernemende medewerker markten en fondsen met als doel om de activiteiten van het klooster voor kwetsbare groepen en voor zorg, welzijn en onderwijs uit te breiden. Het is een groeifunctie van bij aanvang twaalf uur, ook geschikt voor mensen die afstuderend zijn.

We zoeken:
Een prettige vrouw of man die zichzelf is, ondernemend en marktgericht, en in staat is om:
– contact te leggen met organisaties in zorg, welzijn en onderwijs en met organisaties die werken met kwetsbare groepen en met hen te komen tot concrete projecten;
– relaties uit te bouwen met fondsen die deze projecten willen ondersteunen en fondsen te werven.

De man of vrouw die we zoeken heeft een HBO-opleiding (bijna) afgerond, kan zelfstandig werken, voelt zich verbonden met de genoemde activiteiten en groepen en met de doelstelling van het klooster.

Wij bieden een inspirerende en bijzondere werkomgeving en een goede sfeer en een beloning conform de CAO KNR.

Verdere informatie:
Verdere informatie kun je verkrijgen bij Aalt Bakker, directeur van St. Dominicanenklooster Huissen via aaltbakker@kloosterhuissen.nl. Belangstelling kun je ook kenbaar maken via dit mailadres.

Zie voor mee informatie over het klooster www.kloosterhuissen.nl.