23 December 2012

Te professorale paus verkeerd begrepen

Ga naar overzicht

Deel op:

aus Benedictus XVI heeft met zijn kersttoespraak voor de curie veel stof doen opwaaien. &Paus haalt opnieuw uit naar homo’s’ is de teneur. Maar deed de paus dat wel? Dominicaan Theo Koster, woordvoerder van het Werkverband van Katholieke Homopastores, vindt van niet.

door Theo Koster o.p.

In media en op sociale media lees ik al enkele dagen felle reacties op uitspraken van de paus. In een brief noemde hij o.a. het homohuwelijk een bedreiging van de wereldvrede en een paar dagen later, in zijn kersttoespraak aan zijn medewerkers, jaarlijks een belangrijke speech van de paus, zou hij gezegd hebben dat homo’s de rol die God hen heeft gegeven manipuleren en ze daarmee de essentie van het menselijk leven vernietigen.

Allerlei sites gaven dit weer onder de kop: aanval van de paus op homoseksualiteit. Het heeft ertoe geleid dat het COC de minister van buitenlandse zaken verzoekt de nuntius op het matje te roepen.

Ik heb de laatste speech van de paus gelezen. Daarin staat niet wat het COC beweert dat de paus gezegd zou hebben. De paus komt op voor het gezin en ziet dat bedreigt omdat mensen zich niet meer houden aan de scheppingsorde en de natuurwetten.

De mens is man of vrouw en maakt zo het beeld waar dat God in hen heeft gelegd. Dit is een opvatting die je ook vindt in de dogmatiek van de protestantse theoloog Karl Barth. Voor hem was dat destijds een reden zich fel  tegen homoseksualiteit te keren.

Dit kun je lezen in de uitspraken van de paus, maar het staat er niet. Hij spreekt als wetenschapper en vertegenwoordigt een zienswijze die breder gedragen wordt, ook in andere geloven dan het christelijke. De paus sluit zich aan bij een Franse rabbijn, die in het nieuws kwam door zijn verzet tegen invoering van het homohuwelijk in Frankrijk. Ook hij gebruikte deze argumentatie.

De paus moet onderhand weten dat journalisten niet geïnteresseeerd zijn in zijn wetenschappelijke achtergrond, maar eruit pikken wat zij denken dat hij bedoelt. Dit valt de journalisten te verwijten, die op deze wijze grote commotie veroorzaken onder homoseksuele mensen. Meer nog is het de paus te verwijten: hij dient pastoraal en dus helder te spreken en niet als wetenschapper. Onnodig heeft hij opnieuw mensen van zich vervreemd.

Tegelijk had het COC zich als belangenbehartiger van homo’s eerst goed moeten laten informeren. In plaats van de gemoederen te bedaren en kritiek te geven die ter zake is, hitst het COC nu de gemoederen op.

Klik hier voor een voorbeeld van de manier waarop de lezing van de paus is samengevat.

Klik hier voor de volledige lezing van paus Benedictus (Engels).

Klik hier voor een artikel over de reactie van het COC.