06 December 2012

Ondersteuning voor kleine geloofsgemeenschappen

Ga naar overzicht

Deel op:

ederland en Vlaanderen kennen een groeiend aantal plaatselijke geloofsgemeenschappen, soms klein, soms wat groter, soms zelfstandig, soms op weg naar zelfstandigheid, soms levend vanuit het idee, dat ze er eigenlijk alleen voor staan. Een nieuwe stichting biedt hen ondersteuning.

De Dominicus in Gent

De bedoelde geloofsgemeenschappen willen leven vanuit de geest van Jezus van Nazaret en vanuit het waardevolle dat de katholieke en andere christelijke tradities aanreiken. Ze zijn deels voortgekomen uit onvrede met het klimaat dat in verschillende kerken heerst. Die onvrede leidt tot kerkverlating, maar ook tot nieuwe geloofsgemeenschappen.

&De Dominicus’ in Amsterdam is een voorloper, inmiddels zijn er ook andere gemeenschappen met die naam, zoals de Haagse Dominicus en de Dominicus in Gent. Op een kaart is te zien hoe veel gemeenschappen en centra er inmiddels zijn.

De stichting Ondersteuning Kleine Geloofsgemeenschappen maakt deskundige begeleiding en/of ondersteuning van deze geloofsgemeenschappen financieel mogelijk. De stichting heeft sinds deze week een website en heeft inmiddels één project gefinancierd. Dominicanen Jan Nieuwenhuis, Ben Vocking en Leo Oosterveen zitten in het comité van aanbeveling, net als lekendominicaan Leny Beemer en redacteur van deze website Arjan Broers. Mirjam Wolthuis, pastor van de Dominicusgemeente Amsterdam, is adviseur.

Klik hier voor de website, de lijst met gemeenschappen en centra en de plattegrond.