06 November 2012

Twee DLN-ers in staf bisdom Groningen

Ga naar overzicht

Deel op:

anaf 1 januari telt de staf van het bisdom Groningen-Leeuwarden twee lekendominicanen. Sipke Draisma, pastor en oud-omroepmedewerker, gaat in deeltijd aan de slag als hoofd communicatie. Hij komt daarbij zijn kersverse broeder Stefan Mangnus tegen, pastor en gedelegeerde voor het onderwijs.

Sipke Draisma

Sipke Draisma (55) is sinds eind 2010 pastoraal werker in de parochies van Harlingen, Franeker, Dronrijp, Sint-Annaparochie, Terschelling en Vlieland. Deze parochies zullen vanaf begin volgend jaar samengaan in één nieuwe Jacobus de Meerdere-parochie.

Sipke werkte van 1999 tot eind 2010 in de parochies van Bolsward, Makkum, Witmarsum en Workum. Daarvóór werkte hij jarenlang bij de KRO-radio als redacteur, verslaggever en presentator. Hij is daarnaast reisleider bij Romereizen en columnist bij het Friesch Dagblad.Sipke gaat voor 0,4 fte voor het bisdom werken, en blijft voor 0,6 fte pastor in de nieuwe parochie.
In de kleine staf (vijf mensen) van het in aantal gelovigen kleinste bisdom van Nederland werkt ook Stefan Mangnus, bisschoppelijk gedelegeerde voor onderwijs en catechese en vanaf 1 januari ook pastor in Groningen. Stefan deed onlangs zijn eerste professie als lekendominicaan.
Klik hier voor informatie over de Dominicaanse Lekengemeenschap Nederland (DLN)