22 November 2012

Rick van Lier, dominicaan in Canada (1)

Ga naar overzicht

Deel op:

p style="text-align: left;" align="center">Twee jonge Nederlanders kozen voor een overzees bestaan als dominicaan: Rick van Lier in Canada en Luuk Dominiek Jansen in Ierland. Op deze website willen ze af en toe iets laten horen over hun leven en hun kijk op de orde en de kerk. Eerst even voorstellen: Rick van Lier, dominicaan in Franstalig Canada.

Rick van Lier o.p.

Mijn naam is Rick van Lier. Ik ben geboren in 1972 in Den Haag, en ik ben opgegroeid in Monster (Zuid-Holland). Mijn vader is Nederlander, mijn moeder Frans-Canadese. Zij leerden elkaar in Afrika kennen, trouwden in Canada en verhuisden kort daarna naar Nederland. Ik heb een zus, ook in Nederland geboren.
Van jongs af aan ben ik opgegroeid in een internationaal georiënteerde omgeving. Internationaal actief zijn, is voor mij altijd belangrijk gebleven. Na vele jaren in Nederland besloten mijn ouders om opnieuw te verhuizen, naar Canada. Wij zijn toen vlakbij Montréal gaan wonen, in het Franstalig gedeelte van het land.

Roeping in het oerwoud

Geloof is altijd belangrijk geweest in mijn familie. Het was dus niet raar dat ik theologie ging studeren aan de Universiteit Laval in de stad Québec. Ik studeerde als leek en had op dat moment verkering. De bedoeling was om op een dag te trouwen. Totdat de roeping van Christus sterker werd, zo sterk dat ik besloot om voor een bepaalde periode celibatair te blijven om mijn roeping duidelijk te krijgen.
In die jaren verhuisden mijn ouders naar Kameroen, waar ze drie jaar werkten als lekenmissionarissen met Nederlandse Spiritijnen voor een evangelisatie- en ontwikkelingsproject met de Baka-Pygmeeënbevolking. Met mijn zus bezocht ik hen enkele maanden. In het midden van het Afrikaanse oerwoud nam ik mijn beslissing om tot een religieuze orde toe te treden.

Klik op de afbeelding voor meer informatie over het boek.

Geleerd én vrolijk

Ik kende verschillende religieuze instituten, maar had iets gemeen met de dominicanen: ik vond hen geleerd en tevens heel vrolijk! Terug in Canada studeerde ik af in de godsdienstsociologie, op een studie over De nieuwe religieuze communiteiten in de Katholieke Kerk in de provincie Québec. Het ging om gemeenschappen die na het Tweede Vaticaans Concilie gesticht zijn. In 1996 trad ik in bij de Canadese Dominicanen.
Ik had toen al vijf jaar universitaire studies achter de rug, maar moest doorgaan: eerst een baccalaureaat in de filosofie, daarna opnieuw een doctoraal, ditmaal in de theologie. Mijn onderzoek ging nogmaals over het religieuze leven: De stichtersfiguren in het leven van de religieuze communiteiten. Een theologische analyse. Het was een brede studie over de aantrekkingskracht van de stichters en stichteressen van religieuze communiteiten en het theologisch belang van de stichtingscharisma’s voor het huidige leven en voor de toekomst van de communiteiten. Deze studie is gepubliceerd als boek.

Studentenpastoraat en onderwijs

Na zoveel jaren studeren vond ik het tijd om de wereld in te gaan en pastoraal werk te doen. In 2002 ben ik tot priester gewijd, in de stad Québec, door de voormalige aartsbisschop van Bertoua (Kameroen), de Nederlander Lambertus van Heijgen, C.Ss.P. Dat was uniek, omdat deze bisschop ook degene is die mij als kind heeft gedoopt! Er kwamen veel mensen uit Nederland, en zo heb ik mijn eerste mis tegelijk in het Nederlands, in het Frans en in het Engels kunnen opdragen.

Rick is zowel gedoopt als gewijd door Lambertus van Heijgen, pater spiritijn (congregatie van de Heilige Geest) en jarenlang bisschop in Kameroen. Hij overleed in 2007.

Na mijn wijding ben ik studentenpastoor geworden op het pastoraal centrum van de Universiteit van Montréal. Dit centrum wordt door de Dominicanen geleid. Na twee jaar voltijds werken met de studenten, werd ik gevraagd om een cursus te geven op het Pastoraal Instituut van de Dominicanen in Montréal, een afdeling van het Dominican University College (DUC), een universitaire instelling gevestigd in Ottawa en in Montréal.
Mijn eerste cursus ging over de nieuwe religieuze communiteiten en de toekomst van het religieuze leven. Het onderwijs beviel me, en vanaf 2004 ben ik voltijds docent geworden. Mijn onderwijskundige thema’s zijn hoofdzakelijk gericht op de godsdienstsociologie, de geschiedenis van de Kerk, en de theologie van het religieuze leven.

Toch weer aan de studie

In 2008 ben ik lid geworden van de Theologische Commissie van de Conferentie Canadese Religieuzen, ten dienst van de provinciaal en generaal-oversten in Canada. Datzelfde jaar kreeg ik ook een benoeming als voorzitter van de Tillard Leerstoel over het religieuze leven (DUC), die de studie van het religieuze of godgewijde leven bevordert.
Door de behoefte om het hedendaagse religieuze leven te bedenken en vorm te geven, en de toekomst van de verschillende oude en nieuwe vormen van godgewijd leven te voorzien, heb ik drie jaar geleden besloten, in overleg met mijn medebroeders, om een doctoraatstudie te ondernemen aan de Universiteit Laval.
Mijn doctoraat heeft als titel: De toewijding van gehuwde echtparen in de nieuwe &plurivocationele’ communiteiten. Een nieuwe vorm van godgewijd leven? Het is een theologisch onderzoek over nieuwe religieuze gemeenschappen die godgewijde celibatairen (mannen en vrouwen), priesters en diakenen en ook leken bevatten, waaronder gehuwde echtparen en gezinnen. In Nederland is de Gemeenschap Chemin Neuf, in de Paulusabdij in Oosterhout, een goed voorbeeld van dergelijke groeperingen in de Kerk. Ik hoop over twee jaar klaar te zijn om daarna weer onderwijs te geven op de universiteit.

Deel 2: over dominicanen in Nederland en Canada.

Wilt u meer weten over mijn werk in Canada, dan nodig ik u uit om de volgende websites te bezoeken:

– Mijn persoonlijke webpagina (bevat verschillende elektronische artikelen in het Frans en in het Engels).
– De Tillard leerstoel over het religieuze leven (Frans)
– De Canadese dominicanen (Engels en Frans)
– Het Dominican University College (Engels en Frans)
– De Conferentie Canadese Religieuzen (Engels en Frans)

U kunt hieronder reageren of Rick schrijven op de Facebookpagina van Dominicaans Nederland