27 November 2012

Rick van Lier, dominicaan in Canada (2)

Ga naar overzicht

Deel op:

isschien stellen sommigen zich de vraag: heb je nog iets met Nederland? Jawel! Mijn ouders en zus wonen in Canada. Hier heb ik de dominicanen leren kennen en het was dus een natuurlijke zaak om in de Canadese provincie in te treden. Maar vanaf het begin van mijn dominicaanse leven heb ik contact gehad met de Nederlandse medebroeders.

Klik hier voor het eerste deel van dit artikel.

Rick van Lier o.p.

David van Ooijen, destijds provinciaal van de Nederlandse provincie, kwam uit hetzelfde dorp als mijn vader (Kwintsheul). Toen ik hem voor het eerst schreef wist hij al van mijn bestaan: hij had het via gemeenschappelijke kennissen gehoord. Sindsdien probeer ik om de twee jaar vakantie door te brengen in Nederland. Soms kan dat vaker als ik voor mijn werk in Europa ben.

Hoe ziet de Canadese provincie eruit?

De Canadese provincie is in 1873 gesticht door de Franse dominicanen. De provincie telt momenteel 115 dominicanen. De gemiddelde leeftijd ligt rond de zeventig jaar. Er zijn twintig broeders onder 55 jaar, waarbij er zes onder de dertig zijn. De Canadese provincie is, net als het land zelf, tweetalig (Frans en Engels).

Convent van St. Albertus de Grote in Montreal.

Er zijn vijf kloosters: Vancouver, Toronto, Ottawa, Montréal en Québec. Twee vicariaten zijn gesticht door de Canadese Dominicanen: Japan en Rwanda/Burundi.

Zoals vrijwel overal in de Westerse wereld gaat de Kerk in Canada ook door een grote overgangsperiode: te grote gebouwen, geringe geloofsgemeenschappen met vergrijzende leden. De dominicanen delen dit lot met de Kerk. Maar dat is maar één kant van de medaille. Want er bloeit ook nieuw leven: sommige parochies trekken aan, de Kerk ontvangt nieuwe leden, waaronder vaak jonge mensen uit ongelovige gezinnen, er bestaan nieuwe kloostergemeenschappen en allerlei lekenbewegingen.
In sommige oude ordes, zoals de dominicanen, kloppen mensen aan de deur. Daarom noem ik dit een overgangsperiode: van het Rijke Roomse Leven (dat in Canada ook heeft bestaan!) naar een bescheidener maar niettemin intensief en zinvol christelijk leven. In die zin vind ik dit een boeiende periode!

Canadese dominicanen na het kapittel van 2010.

Uitdagingen

De uitdagingen zijn uiteraard groot. Hoe de toekomst eruit zal zien weet ik niet precies. Maar om die toekomst op een actieve manier te creëren zie ik wel drie belangrijke speerpunten.
Ten eerste: de bevordering van de dominicaanse familie; niet alleen de broeders, maar de hele familie: monialen, leken en apostolische zusters: samenwerken in de verkondiging van het Evangelie, in de diversiteit van onze roepingen. De Lekengemeenschappen in Canada groeien, net als in Nederland.
Ten tweede: de ontwikkeling van het internationale karakter van de Orde. In Canada werken op dit moment jonge dominicanen uit Colombia. Het is een samenwerking tussen de twee provincies die sinds een paar jaar bestaat en goede resultaten oplevert. Wederzijdse steun en samenwerking tussen verschillende provincies in de Orde lijkt mij een weg voor de toekomst. Wie weet, misschien kan een Nederlander vanuit Canada nog iets betekenen voor het Dominicaans Nederland?

In de kerk van de communiteit in Montreal.

Nieuwe woorden

Ten derde: de kennis van ons geloof. De pas gehouden synode over de nieuwe evangelisatie onderstreept het belang om het Evangelie opnieuw te verkondigen in onze geseculariseerde maatschappijen. Dat gaat volgens mij altijd gepaard met een goed begrip en een verwoordingscapaciteit van ons geloof. Daar zijn wij, dominicanen, voor bestemd!
In Canada doen wij dat, onder meer, door middel van het Dominican University College. Dat doen wij samen met veel andere universiteiten, theologische opleidingscentra, bisdommen, enz.

Wilt u meer weten over mijn werk in Canada, dan nodig ik u uit om de volgende websites te bezoeken:

– Mijn persoonlijke webpagina (bevat verschillende elektronische artikelen in het Frans en in het Engels).
– De Tillard leerstoel over het religieuze leven (Frans)
– De Canadese dominicanen (Engels en Frans)
– Het Dominican University College (Engels en Frans)
– De Conferentie Canadese Religieuzen (Engels en Frans)

U kunt hieronder reageren of Rick schrijven op de Facebookpagina van Dominicaans Nederland.