03 November 2012

Ik besta omdat wij bestaan

Ga naar overzicht

Deel op:

k ervaar mijn afhankelijkheid als een bevrijding.

Dertien jaar geleden deed ik mijn intrede in de Dominicaanse Lekengemeenschap Nederland. Ik leverde me daarmee over aan de gemeenschap. Sommige tijdgenoten vinden zoiets eng en ik geef toe, soms is het dat ook.

Maar bovenal ervaar ik de afhankelijkheid waar ik bij mijn professie voor gekozen heb, als een bevrijding. Onze samenleving hecht veel waarde aan persoonlijke autonomie en zelfbeschikking. De traditie van de religieuzen reikt een andere manier aan om vorm te geven aan je persoonlijke identiteit: haar vertrekpunt ligt in de gemeenschap. Die maakt mij tot wie ik ben. Met de woorden van de Afrikaanse theoloog John Mbiti: “Ik besta omdat wij bestaan.”

Jan van Hooydonk, lekendominicaan en redacteur van VolZin, schrijft dit in het volledig en fraai vernieuwde tijdschrift, op 3 november in Amsterdam gepresenteerd.