26 November 2012

Effataparochie Nijmegen blijft dominicaans

Ga naar overzicht

Deel op:

et Tweede Vaticaans Concilie en de dominicaanse spiritualiteit zijn de twee pijlers voor de Nijmeegse Effataparochie. Dat zei pastor en lekendominicaan Annemie Herinx zondag bij de heropening van de verbouwde en gerenoveerde Dominicuskerk in die stad. &Onze kernopdracht is: Gods aanwezigheid present stellen.’

De Effataparochie is het resultaat van een fusie, enkele jaren geleden, van de Dominicusparochie en de Stefanus / Christus Koningparochie. De parochie is gehuisvest in de Dominicuskerk in Nijmegen, pal naast het Professor Schillebeeckplein, zoals het sinds vorig jaar december heet, en vlakbij het Albertinum, het voormalige moederklooster van de dominicanen in Nederland, waarvan de begraafplaats nog steeds in gebruik is bij de broeders.

Het kerkgebouw is afgelopen jaar ingrijpend gerenoveerd en verbouwd. De werkzaamheden aan het gemeentelijk monument namen een jaar in beslag, en er was een miljoen euro mee gemoeid, mede opgebracht door provincie en gemeente. De investering is opmerkelijk in een tijd waarin hard gewerkt wordt aan de vorming van nieuwe parochies en de opheffing van oude. &De komende jaren worden spannend’, erkende vice-voorzitter Marcel Becker.

De naoorlogse Dominicuskerk was toe aan groot onderhoud, maar er zijn ook ingrijpende veranderingen aangebracht aan het interieur. De kerk is intiemer geworden, de afstand tussen altaar en kerkvolk is sterk verkleind door banken weg te halen en een kleiner altaar meer naar voren te plaatsen. Tegelijk is het tabernakel, dat op het oude altaar in een hoek stond, centraal komen staan in de apsis, met ruimte en licht er omheen.

Kerk zijn wordt in deze tijd soms als zware opgave ervaren, zei pastor Annemie Herinx zondag bij de feestelijke heropening. Dat komt ook door de eigen visioenen, zei zij. &Bij het streven naar groei en bloei, het behoud van de eigen parochie en het eigen gebouw wordt gemakkelijk de kernopdracht uit het oog verloren: Gods aanwezigheid present stellen.’

De twee pijlers, Vaticanum II en de dominicaanse spiritualiteit, zijn bewust gekozen, vertelde zij. &We willen verstaanbare geloofstaal spreken, dichtbij mensen staan.’ Die instelling is in het verleden gevoed door vijf dominicanen die voor de voormalige Dominicusparochie van betekenis zijn geweest: bouwpastoor Joop Bakkers, Harrie Salemans, Bert Robben, Nol Hogema en Edward Schillebeeckx.

Herinx noemde ook Catharina Halkes vanwege haar inspiratie aan vrouwen om haar positie in te nemen in de kerk. Voor de vier laatstgenoemden is een gedachtenistegel in de kerk aangebracht. Voor Harrie Bakker bestond er al een. De dominicaanse inspiratie gaat in deze tijd door: zowel pastor Annemie Herinx als pastoraal medewerker Frits Muller deden onlangs hun professie als lekendominicaan.

Zie www.effataparochie.nl